Als architecten van menig paarse coalitie hebben premier Guy Verhofstadt (VLD) en minister van Ambtenarenzaken Luc Van den Bossche (SP) nu problemen met de coalitie in hun eigen stad. Zelfs minister van Binnenlandse Zaken Antoine Duquesne (PRL) wordt ermee geconfronteerd. Tijdens een nachtelijke stemming van de Gentse gemeenteraad op dinsdag 24 april heeft de VLD immers haar SP- en VU-coalitiepartners de rug toegekeerd om - samen met de CVP, Agalev en het Vlaams Blok - hoofdcommissaris Freddy Carlier als chef van de nieuwe politiezone-Gent voor te dragen.
...

Als architecten van menig paarse coalitie hebben premier Guy Verhofstadt (VLD) en minister van Ambtenarenzaken Luc Van den Bossche (SP) nu problemen met de coalitie in hun eigen stad. Zelfs minister van Binnenlandse Zaken Antoine Duquesne (PRL) wordt ermee geconfronteerd. Tijdens een nachtelijke stemming van de Gentse gemeenteraad op dinsdag 24 april heeft de VLD immers haar SP- en VU-coalitiepartners de rug toegekeerd om - samen met de CVP, Agalev en het Vlaams Blok - hoofdcommissaris Freddy Carlier als chef van de nieuwe politiezone-Gent voor te dragen.Burgemeester Frank Beke (SP) kreeg alleen de SP-fractie en de enige VU-schepen achter zich om de voormalige luitenant-kolonel van de rijkswacht Paul Putteman voor te dragen. Toch vraagt hij nu aan minister Duquesne om de kolonel toch door de koning tot zonechef te laten benoemen. Volgens de selectiecommissie, die door de burgemeester wordt geleid, is Putteman immers de enige 'zeer geschikte' kandidaat van de drie kanshebbers. En Beke beweert dat die selectiecommissie 'niet die van de burgemeester maar van de koning is en dat zij samengesteld was uit zeer deskundige, onafhankelijke mensen'. Maar vier van de zes leden van de selectiecommissie zijn hoofdcommissaris Carlier allesbehalve genegen. De selectiecommissie koos op 17 april niet zozeer voor de een of andere kandidaat, maar tégen de hoofdcommissaris. Zijn inzicht en standvastigheid irriteren velen, en niet altijd zonder reden. Halverwege de jaren negentig haalde hij de Oost-Vlaamse Politie Academie (OPAC) en de Gentse politie (in de naweeën van de parlementaire onderzoekscommissie naar de vrouwenhandel) uit het slop. Ondertussen toonde hij ook aan hoe de socialistische nomenklatoera het korps verder verziekt. Politiemensen weten dat en duiden het SP-burgemeester Beke ten kwade. Precies daarom zei de burgemeester tijdens de nieuwjaarsreceptie van de politie in januari dat 'sommigen wellicht maar al te graag gezien hadden dat ik niet langer het hoofd van politie zou zijn'. Hij verwees daarbij naar Knack van 25 oktober 2000 waarin stond dat burgemeester Beke 'zelden diepgaande interesse voor het politiebeleid in zijn stad (toonde), laat staan voor de kommer en kwel van het bijna duizend man sterke korps'. GEKRUISTE DEGENSDe toenemende werkdruk en de onderbezetting resulteerden in het Personeelsbehoeftenplan van februari 2000, leidden in november tot syndicale acties en in december tot een noodplan. Dat is echter maar een van de vele problemen waar hoofdcommissaris Carlier tijdig maar meestal tevergeefs voor waarschuwde. Dikwijls zorgde dat voor beroering. Onder meer daarom werd rijkswachtkolonel Roger Van de Sompel eind vorig jaar als tegenkandidaat aangetrokken. Als gewezen districtscommandant in Gent en later als adviseur van toenmalig rijkswachtcommandant Willy Deridder, had Van de Sompel al eerder de degens met hoofdcommissaris Carlier gekruist. Maar ook hij irriteerde een paar leden van de Gentse selectiecommissie, en sommigen hadden ook met hem oude rekeningen te vereffenen. Geen Van de Sompel dus, want net als Carlier werd hij slechts 'geschikt' bevonden. Voor de SP-burgemeester en zijn medestanders bleek uiteindelijk rijkswachtkolonel Putteman 'zeer geschikt'. Ze verwachten dat hij als verbindingsofficier bij minister van Justitie Marc Verwilghen (VLD) ook de Gentse VLD overtuigt en dat hij als voormalige chef van de rijkswachtoperaties in Gent de 145 rijkswachters in de nieuwe politiezone zonder verder protest met de stadspolitie kan laten samenwerken. Bovendien zou hij zo Beke laten scoren en zelfs een van diens vertrouwensmannen, hoofdcommissaris Wilfried De Buck, als adjunct-zonechef aanvaarden. Zij die Paul Putteman als zonechef voordragen, vergeten blijkbaar dat zijn interpretatie van de politiehervorming verdacht voordelig is voor de rijkswachters. Dat die zelfs haaks staat op de richting die zowel de Gentse meerderheid als de oppositie hebben gekozen. Bovendien zorgde het rijkswachtoptreden onder zijn leiding na de voetbalwedstrijd AA Gent-Standard Luik op 2 december 2000 niet alleen in de buurt van het Ottenstadion voor onrust. De Gentse gemeenteraad stond toen op stelten. De raadsleden van de VLD en de oppositie verkiezen dus Freddy Carlier. Daarmee tonen ze dat hun jarenlange waardering voor het - overigens fors gemediatiseerde - politiewerk in Gent tot een andere keuze leidt dan een gesprek van drie kwartier met zes leden van een selectiecommissie.Frank De Moor