In Rambouillet lag een plan voor waarbij in Kosovo de wapens zouden zwijgen, de Servische militairen teruggetrokken worden en de Kosovaarse UCK-guerrilla ontwapend wordt. En 28.000 Navosoldaten zouden de regio binnentrekken om de vrede te bewaren. Dit terwijl de Servische provincie Kosovo met haar overweldigende meerderheid etnische Albanezen een verregaand autonomiestatuut kreeg, in afwachting van een referendum binnen een paar jaar.
...

In Rambouillet lag een plan voor waarbij in Kosovo de wapens zouden zwijgen, de Servische militairen teruggetrokken worden en de Kosovaarse UCK-guerrilla ontwapend wordt. En 28.000 Navosoldaten zouden de regio binnentrekken om de vrede te bewaren. Dit terwijl de Servische provincie Kosovo met haar overweldigende meerderheid etnische Albanezen een verregaand autonomiestatuut kreeg, in afwachting van een referendum binnen een paar jaar. Dit plan werd eerst afgeschoten door de Kosovaren, die niet bij machte waren het erover eens te worden. Een week later, toen de Kosovaren het wèl eens waren en ook de UCK ondertekende, werd het afgeschoten door de Serviërs, met name door Slobodan Milosevic, de dictator van Belgrado. Die weigerde immers de aanwezigheid van Navotroepen, die hij liet beschrijven als een vijandige invasie. En hij slikte het recht op zelfbeschikking van de Kosovaren niet, en noemde het plan in die optiek een buitenlands dictaat om Servië te kleineren en land af te pakken onder bedreiging met bombardementen. Hoewel dat moeilijk te meten is, lijkt het er wel op dat de Servisch-chauvinistische demagogie van Milosevic erin slaagt de Servische bevolking achter haar dictator te verenigen - en tegen de Kosovaren en de Navo. Terwijl de besprekingen in Rambouillet opgeschort werden (een week bedenktijd), en de Navo het nodige militair materieel bij elkaar begon te zetten voor bombardementen op Servische doelwitten, schakelde de actie op het terrein over naar een hogere versnelling. Milosevic had al 18.000 man troepen in Kosovo gestationeerd. Hij begon nu massaal troepen langs de grens met Kosovo samen te trekken, zodat daar tegen het weekeinde nog eens 21.000 soldaten klaarstonden. Eind vorige week ging dan het grote offensief van start. Milosevic moet ooit gezegd hebben dat hij maar vijf dagen nodig had om het hele UCK op te rollen als men hem liet doen. Met de aanvallen op een zevental guerrillabastions in Kosovo - nadat de 1600 internationale waarnemers daar zaterdag weggehaald waren om de Navo meer bombardeerruimte te geven -, lijkt het er wel op dat hij precies dàt wil proberen.DE VLUCHTELINGEN ALS WAPENIn de praktijk komt het erop neer dat een stalen overmacht van tanks en pantserwagens, voorafgegaan door gemaskerde speciale troepen en met steun van artillerie achter zich, zo'n dorp omsingelen, de huizen binnengaan en de jonge mannen arresteren (als die er nog zijn), vrouwen, kinderen en ouderlingen op de vlucht jagen, en dan de boel platbranden. Dit zijn elitetroepen en volgens waarnemers wordt er weinig gemoord. De bedoeling lijkt veeleer om een massa vluchtelingen op de been te brengen. Dat gebeurt dan ook. UNHCR-mensen hebben het over minimaal tienduizend nieuwe vluchtelingen op straat in de afgelopen dagen, terwijl er al ruim vijftigduizend op de dool waren. Het zijn de Kosovaren die dakloos van hot naar haar trekken, terwijl de Servische minderheid op de vlucht gaat naar Servië. Door zo'n Albanese vluchtelingenmassa op de been te brengen - en daar de UCK mee op te zadelen -, zet Milosevic de guerrilla onder onhoudbare druk. En terwijl hij wel duidelijk alle akkoorden en legaliteit overtreedt, geeft het uitblijven van massamoorden de Navo de tijd om te wachten met aanvallen. Waarschijnlijk wedt Milosevic op twee paarden tegelijk, want wachten met aanvallen, daar heeft de Navo wel oren naar. Dat weet de dictator, die zegt: ten eerste wed ik dat ze niet aanvallen. Om hem dat uit zijn hoofd te praten, is VS-diplomaat-brandweerman Richard Holbrooke maandag nog naar Belgrado gegaan. De Navo valt wèl aan, ging die zeggen, en wel zeer snel. Goed dan, denkt Milosevic, ten tweede moéten ze dan maar aanvallen. Dat is de beste manier om alle Serviërs als één man achter mij te scharen. Dan geven we nog niet toe en we roeien de UCK helemààl uit. Waarna, als de bombardementen zouden aanhouden - ondanks de ware internationale rotzooi met Russen en Chinezen en wat niet al die ze zeker zullen veroorzaken -, Milosevic nog altijd het akkoord kan ondertekenen dat voorlag in Rambouillet. En deze keer aan zijn Serviërs zeggen dat hij het onder druk van een onweerstaanbare militaire macht gedaan heeft. Wat dan de Navo betreft, die zou misschien liever niet aanvallen. Ze is goed geplaatst om te weten waarom niet. Maar volgende maand geeft ze een feestje voor haar vijftigste verjaardag. Het zou jammer zijn om daar met een rooie kop te moeten staan.S.V.E.