Nog voor de Franse Revolutie uitbrak, trad in Frankrijk een 'verlichte' generatie militairen naar voren. Net zoals in de rest van de Franse maatschappij was er in het leger een pijlsnelle, radicale modernisering aan de gang. De jonge garde gooide alles om, in weerwil van de verkalkte maarschalken aan het hof in Versailles. Jonge officieren gingen buiten de lijntjes kleuren, anders denken en nieuwe auteurs te bestuderen.
...