Als in 2007 een nieuw financieringssysteem voor het hoger onderwijs in werking treedt, zullen hogescholen en universiteiten ook worden afgerekend op hun inspanningen om meer jongeren uit allochtone en andere kansarme gezinnen te laten instromen en om hen effectief te begeleiden naar een bachelor- of masterdiploma. Vlaams minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke (SP.A) trekt zo zijn beleids-motto van gelijke kansen door naar het hoger onderwijs.
...

Als in 2007 een nieuw financieringssysteem voor het hoger onderwijs in werking treedt, zullen hogescholen en universiteiten ook worden afgerekend op hun inspanningen om meer jongeren uit allochtone en andere kansarme gezinnen te laten instromen en om hen effectief te begeleiden naar een bachelor- of masterdiploma. Vlaams minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke (SP.A) trekt zo zijn beleids-motto van gelijke kansen door naar het hoger onderwijs. 'Ik wil met de hogescholen en universiteiten in debat gaan over de vraag wat ze werkelijk doen voor sociaal kwetsbare jongeren. Die beginnen nu amper aan opleidingen in het hoger onderwijs en als dat toch gebeurt, zijn hun slaagcijfers catastrofaal slecht', aldus Vandenbroucke eind vorige week in het Noorse Bergen, tijdens de tweejaarlijkse interministeriële conferentie over het zogeheten Bolognaproces in het hoger onderwijs in Europa. In Bergen probeerde Vandenbroucke zijn collega's uit 44 andere Europese landen en regio's te overtuigen van een meer doortastende gelijkekansenaanpak. Zo is er in de slotverklaring van de conferentie sprake van een engagement om voor iedereen 'een gelijke toegang tot het hoger onderwijs' te garanderen, en van maatregelen in de Bolognalanden om studenten uit sociaal kwetsbare middens financieel te helpen en bij hun studies te begeleiden. Ook worden tegen de volgende conferentie in 2007 in Londen gegevens over de sociaal-economische achtergronden van studenten verzameld, om nadien te oordelen over de effecten van de gelijkekansenmaatregelen in de Bolognalanden. Toch vond de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) dit maar een mager beestje. 'Een sociaal Bologna vergt concretere afspraken en stappen om de deelname van ondervertegenwoordigde groepen aan het hoger onderwijs te verhogen', aldus de VVS. Met de Bolognaverklaring spraken in 1999 onderwijsministers uit 31 Europese landen en regio's af om tegen 2010 een grote 'Europese hoger-onderwijsruimte' tot stand te brengen. In die ruimte is de basis een tweeledige opleidingsstructuur met vergelijkbare diploma's (bachelor en master). Daardoor moet ook de mobiliteit van studenten, docenten en onderzoekers in Europa toenemen. Het Bolognaproces is halfweg en er zijn al 45 landen en regio's betrokken. In Bergen bleek dat Vlaanderen bij de kopgroep behoort op het vlak van de indeling bachelor-master (die dit academiejaar is ingevoerd) en de kwaliteitscontrole van de opleidingen (die samen met Nederland wordt georganiseerd). P.M.