'De aankondiging van premier Yves Leterme (CD&V) in de Kamer vorige week dat de regering Suez wettelijk zal dwingen om zijn aandeel in gasnetbeheerder Fluxys terug te brengen tot 25 procent en dat de gasterminal in Zeebrugge het best in overheidshanden blijft, is voor ons een heel belangrijke steun in de rug.' Dat zegt de Gentse SP.A-burgemeester en Publigasvoorzitter Daniël Termont.
...

'De aankondiging van premier Yves Leterme (CD&V) in de Kamer vorige week dat de regering Suez wettelijk zal dwingen om zijn aandeel in gasnetbeheerder Fluxys terug te brengen tot 25 procent en dat de gasterminal in Zeebrugge het best in overheidshanden blijft, is voor ons een heel belangrijke steun in de rug.' Dat zegt de Gentse SP.A-burgemeester en Publigasvoorzitter Daniël Termont. Termont legde vorige week zijn voorzitterschap bij de gemeentelijke gasholding Publigas in de weegschaal om te voorkomen dat de raad van bestuur zijn zegen zou geven aan een overeenkomst met Suez over een nieuwe verhouding in het aandeelhouderschap van Fluxys, waarbij de Franse nutsgroep meteen ook via het afgesplitste bedrijf Fluxys International de controle (60 procent van de aandelen) over de aardgasterminal in Zeebrugge zou verwerven. Deze nieuwe machtsstrijd om de aardgasbevoorrading in België en in grote buurlanden als Frankrijk en Duitsland is een uitvloeisel van de fusie van Suez met Gaz de France. Aan die fusie heeft de Europese Commissie verschillende voorwaarden gekoppeld. Een daarvan was de verkoop van gasleverancier Distrigas. Die operatie kreeg begin juni haar beslag, toen Suez en de Italiaanse energiegroep ENI een verkoopovereenkomst bereikten. Een andere voorwaarde is dat Suez zijn huidige controlepositie in gastransporteur en netbeheerder Fluxys moet afbouwen van 57,5 naar 45 procent. Tegelijk is het de bedoeling dat Publigas zijn aandeel in Fluxys optrekt van 32,5 naar 45 procent. Naast die wijzigingen in het aandeelhouderschap, neemt Fluxys ook de gastransitcontracten van Distrigas & Co over. Over dat laatste bereikten Suez en Publigas al een akkoord. Fluxys neemt Distrigas & Co, een filiaal van Distrigas, over voor in totaal 958 miljoen euro (de waarde van de doorvoercontracten, een belang in een aardgastanker en contanten). Dat bedrag kan nog hoger worden als een dispuut tussen de regering-Leterme en energieregulator CREG over de transporttarieven definitief beslecht zal zijn. Maar die afspraak kreeg vorige week dus geen groen licht van de raad van bestuur van Publigas, omdat Suez ook aast op de controle over de terminal in Zeebrugge. 'In de ontwerpovereenkomst zou Suez voor eeuwig de gasterminal in Zeebrugge controleren. Maar voor de aardgasbevoorrading en de gashandel is het van het grootste belang dat die terminal in handen is van een objectieve beheerder en niet van één commerciële onderneming', zegt Termont. Termonts demarche werd vorige week niet op prijs gesteld door Suez. Niet alleen liet de Belgische topman Jean-Pierre Hansen weten dat hij geen zin heeft om opnieuw met Publigas aan tafel te gaan zitten. Hij kondigde ook aan dat Suez 12,5 procent van zijn Fluxysaandelen verkoopt aan het Britse fonds Ecofin. Volgens Termont strookt dat laatste niet met afspraken tussen Suez en de Europese Commissie. 'Europa wil dat die Suezaandelen in Fluxys naar Publigas gaan. Bovendien heeft Publigas een voorkooprecht', aldus Termont. Hij probeert deze week toch nieuwe gesprekken met Suez aan te knopen. Anders wordt de hele kwestie naar het najaar verschoven. De verklaring van Leterme is daarbij een ruggensteun. Of die opstelling van de premier de regering zal helpen om van Suez-Electrabel 250 miljoen euro voor de begroting 2008 los te peuteren, is nog een andere vraag. Patrick Martens