1998

Een studie van de Vlaamse administratie voor Wegen en Verkeer, gestart in 1995, resulteert in de startnota 'Het masterplan voor de mobiliteit in Antwerpen. De prioriteit der prioriteiten'.
...

Een studie van de Vlaamse administratie voor Wegen en Verkeer, gestart in 1995, resulteert in de startnota 'Het masterplan voor de mobiliteit in Antwerpen. De prioriteit der prioriteiten'.De Vlaamse regering keurt het Masterplan Mobiliteit Antwerpen goed. De kosten worden geraamd op 1,4 miljard euro. Van die som is 595 miljoen bestemd voor de Oosterweelverbinding. De Vlaamse regering tekent een dienstverleningscontract met de tijdelijke vereniging Studiegroep Antwerpen Mobiel (SAM). In de SAM werken drie studiebureaus samen: Grontmij, Technum en Arcadis-Gedas. De SAM doet een beroep op andere bureaus voor ondersteuning op financieel (Deloitte) en juridisch (Stibbe) vlak en ook voor de com-municatie (Groep C & Slangen).Toenmalig Antwerps gouverneur Camille Paulus zit een Staten-Generaal Mobiliteit Antwerpen voor. Op tafel ligt het Masterplan, inclusief een Oosterweel-verbinding met tolheffing.Het decreet voor de oprichting van de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) als nv van publiek recht wordt goed-gekeurd.De BAM start en neemt het contract met de SAM over. In 2005 organiseert de BAM een nieuwe aanbesteding voor de ondersteuning op juridisch en financieel vlak. Deloitte en Stibbe krijgen een nieuwe opdracht, dit keer van de BAM. Voor de communicatie blijft alles bij het oude.De Vlaamse regering maakt een stand van zaken op en komt uit bij een nieuwe kostenraming. Het Masterplan in zijn geheel zal 3,5 miljard euro (exclusief btw) vergen. De Oosterweelverbinding zal 1,35 miljard euro kosten.De BAM beslist om nog alleen te onderhandelen met de tijdelijke bedrijvencombinatie Noriant (verkorting van 'Noordelijke ring Antwerpen') voor de realisatie van de Oosterweelverbinding. De geraamde kosten voor dat project lopen snel op. Er is sprake van meer dan 2 miljard euro.De Vlaamse regering gaat mee in een nieuwe fasering en spreiding van de projecten van het Masterplan. Ze zet het licht op groen voor de nv Lijninvest om in een eerste fase voor 300 miljoen euro aan investeringen in openbaar vervoer uit het Masterplan te lichten en via een andere, alternatieve financieringsconstructie te realiseren. De Vlaamse regering en de BAM sluiten een kaderovereenkomst om in het kluwen van het Masterplan de financiële en andere verantwoordelijkheden vast te leggen. Vlaams minister van Financiën en Begroting Dirk Van Mechelen (Open VLD) legt aan het budget voor de Oosterweelverbinding een limiet van 1,85 miljard euro op.In een nota over tolinning, gericht aan de Europese Commissie, raamt de BAM de kosten voor de Oosterweelverbinding op 2,52 miljard euro. Dat bedrag loopt op tot 3,055 miljard, als ook rekening wordt gehouden met andere projecten die bij deze verbinding aansluiten. Het totale kostenplaatje voor het Masterplan loopt in de nota op tot 3,87 miljard (exclusief 10 procent onvoorziene uitgaven).Tijdens de bespreking van een tiende voortgangsrapport van de BAM in het Vlaams Parlement bevestigt minister Van Mechelen de nieuwe kostenraming voor de Oosterweelverbinding. Oorzaak is de gestegen bouwindex (staal en gronden kosten meer).De leerlingen van het Sint-Jozefsinstituut protesteren op de Grote Markt in Antwerpen tegen de Oosterweelverbinding en de toename van het fijn stof dat daarvan het gevolg zal zijn.De Vlaamse regering draagt Karel Vinck voor als nieuwe BAM-voorzitter en beslist tot een onafhankelijk onderzoek over drie mogelijke tracés/varianten voor de Oosterweelverbinding (het Noriantontwerp met de brug Lange Wapper en twee tunnelvarianten van respectievelijk het Nederlandse bureau Horvat en van stRaten-generaal).BAM-voorzitter Vinck stelt het indienen van de aanvraag voor een bouwvergunning voor de Oosterweelverbinding uit.Minister Van Mechelen zegt dat de krediet- en bankencrisis de zoektocht naar de miljarden voor het Masterplan bemoeilijkt.De Vlaamse regering geeft aan de tijdelijke vereniging ARUP UK-SUM de opdracht om tegen februari 2009 een studie over de drie tracés voor de Oosterweelverbinding te maken.Groep C & Slangen stopt als onderaannemer van de SAM met zijn communicatieopdracht voor de BAM en het Masterplan.