Minister van Binnenlandse Zaken Luc Van den Bossche (SP) kwam vorige maandag niet naar Neder-over-Heembeek. Daar zou hij aan de erkende vakbonden de jongste Octopus-voorstellen overhandigen over "het statuut van de leden van het operationeel kader van de geïntegreerde politie". De minister weigerde echter de teksten mee te delen, laat staan toe te lichten. Terwijl daarover nog met de vakbonden en misschien zelfs met het Federaal Comité BOB moet worden onderhandeld, worden die teksten sinds eind vorige week her en der betwist door betogende rijkswachters.
...

Minister van Binnenlandse Zaken Luc Van den Bossche (SP) kwam vorige maandag niet naar Neder-over-Heembeek. Daar zou hij aan de erkende vakbonden de jongste Octopus-voorstellen overhandigen over "het statuut van de leden van het operationeel kader van de geïntegreerde politie". De minister weigerde echter de teksten mee te delen, laat staan toe te lichten. Terwijl daarover nog met de vakbonden en misschien zelfs met het Federaal Comité BOB moet worden onderhandeld, worden die teksten sinds eind vorige week her en der betwist door betogende rijkswachters. Nochtans liet Van den Bossche begin maart al aan het Federaal Comité BOB, dat specifiek opkomt voor de belangen van de duizend leden van de Bewakings- en Opsporings Brigades (BOB) van de rijkswacht, weten: "Het kan zeker niet de bedoeling zijn dat in de nieuwe structuur, de leden van de BOB de waterdragers zouden worden van de Gerechtelijke Politie." De minister beloofde dat "er ook rekening moet worden gehouden met andere criteria, zoals de opleidingen en de verantwoordelijkheden". In feite is dit de enige eis die het Federaal Comité BOB sinds haar congres op 28 november staande houdt. Zoals de minister van Binnenlandse Zaken in bijgaand interview soms expliciet toegeeft, hebben de BOB'ers voldoende redenen om zich bedrogen te voelen. De Gerechtelijke Politie bij de Parketten (GPP) heeft zijn statuut tijdens de voorbije jaren tot driemaal toe laten opwaarderen: met lonende gevolgen. Terwijl GPP'ers in gerechtelijke onderzoeken zeker niet beter presteerden dan BOB'ers. Integendeel. Justitieminister Tony Van Parys (CVP) en de Octopus-partners dachten begin januari, bij de inwerkingtreding van de wet, zelfs een aantal oudgedienden onmiddellijk met pensioen te moeten sturen, om daardoor de verziekte toestanden te saneren. Zo erg is het met de GPP gesteld. Het Arbitragehof oordeelde daar op 10 maart echter anders over en schorste het desbetreffend artikel van de Octopus-wet van 7 december 1998. Zo worden de Octopus-hervormers alvast een eerste keer in rechte teruggefloten. De BOB'ers van hun kant proberen hen nu feitelijk terug te fluiten. En daar hebben zij en hun collega's de middelen toe. Eind vorige week al kregen onderzoeksmagistraten de eerste BOB'ers op bezoek, die voortaan zoveel wettelijke voorschriften inroepen dat een aantal gerechtelijke onderzoeken meteen vertraagd, indien al niet gehypothekeerd worden. Anderzijds blijkt nu ook dat de meeste gsm's, computers en andere apparaten waarmee BOB'ers werken, door hen persoonlijk bekostigd werden. Sommigen betaalden zelfs hun kogelvrije vesten. Wat hen niet belet vaak beter werk te leveren dan hun evenknieën van de GPP - ook in complexe onderzoeken. De BOB'ers doen het wel voor ongeveer vijf- à tienduizend frank netto per maand minder. Bij het samensmelten van beide politiediensten dreigt ook deze ongelijkheid geïnstitutionaliseerd te worden. Mede omdat de Octopus-partners en vooral enkele leden van de Ambtelijke Werkgroep er ook deze hervormingen zo snel en zo ongenuanceerd door jagen, dat er bij de inschaling niet alleen financieel maar ook organisatorisch onverantwoorde verschillen ontstaan. Zo ziet het ernaar uit dat wachtmeesters en eerste wachtmeesters, die nu onderzoeken leiden, als "aangestelde" inspecteurs in de weddeschaal van debuterende GPP'ers verzeilen. Adjudanten en adjudant-chefs, die BOB's leiden, kunnen zomaar tussen GPP-inspecteurs en afdelingsinspecteurs terechtkomen. Rijkswachtofficieren die BOB's van honderd en meer speurders leiden, belanden op het niveau van afdelingscommissarissen van de GPP. Helemaal absurd worden de inschalingsvoorstellen, als gedegen BOB'ers ondergeschikt zouden worden aan dubieuze en zelfs publiek betwiste GPP'ers. Sinds eind vorige week hebben een paar vakbonden - met Jan Schonkeren van de Syndicale Federatie-VSOA op kop - eerst tijdens een betoging in Eeklo en nadien ook elders het thema van het Federaal Comité BOB ingepalmd. Ook Paul Van Keer van het Nationaal Syndicaat van het Rijkswachtpersoneel (NSRP) beseft nu dat "de erkenning van de rijkswachtvormingen tot het niveau 2-plus en niveau 1" meer waard is dan een paragraafje in zijn tijdschriftje. De eis van het Federaal Comité BOB is immers een hefboom die niet alleen dit deel van de politiehervorming kan doen kantelen. Frank De Moor