Eind jaren zeventig, begin jaren tachtig stak het inflatiespook nog eens de kop op. Dat dwong de centrale banken om de rentetarieven fors te verhogen. Renteniers wreven zich in de handen, ze haalden zonder veel moeite 10 procent of meer rendement op hun spaargeld. Het was van 1568 geleden, toen de Tachtigjarige Oorlog uitbrak, dat de rentestand boven 10 procent piekte.
...

Eind jaren zeventig, begin jaren tachtig stak het inflatiespook nog eens de kop op. Dat dwong de centrale banken om de rentetarieven fors te verhogen. Renteniers wreven zich in de handen, ze haalden zonder veel moeite 10 procent of meer rendement op hun spaargeld. Het was van 1568 geleden, toen de Tachtigjarige Oorlog uitbrak, dat de rentestand boven 10 procent piekte. De langetermijnrente is ondertussen in België gedaald tot onder 5 procent, het laagste niveau sinds de jaren zestig, maar geen uitzonderlijk niveau. In de loop van de geschiedenis schommelde de langetermijnrente omzeggens tussen 3 en 6,5 procent.Dieter Guffens van KBC: "De jongste jaren wonnen de centrale banken met hun geloofwaardig beleid het vertrouwen van de financiële markten. De inflatie is sterk teruggedrongen en wellicht blijft ze in de nabije toekomst laag. Daardoor verlaagde de premie voor toekomstige inflatie, de rentevergoeding dus. De overheden in de Verenigde Staten en Europa spanden zich in om hun begrotingstekort te beperken. De Amerikaanse president Bill Clinton maakte er een erezaak van zijn begroting helemaal in evenwicht te brengen. De lidstaten van de Europese economische en monetaire unie leggen de lat niet zo hoog. Volgens het Verdrag van Maastricht mag hun begrotingstekort niet hoger liggen dan 3 procent van het bruto nationaal product. Door het terugdringen van hun tekort moeten de overheden - veruit de grootste schuldenaars ter wereld - veel minder lenen dan voorheen. Daarmee nam en neemt de vraag naar geld af. In een vrijemarkteconomie haalt een dalende vraag de prijs van een product omlaag. Dat is ook het geval met de rente, de prijs van het geld. Bovendien voeren België en zijn belangrijkste handelspartners een beleid van loonmatiging. Waardoor inflatie en rente laag blijven." ALLES ONDER CONTROLEDe Aziatische economische crisis belet mee dat het Europees rentepeil zou stijgen. Want kapitaal vloeit vanuit Azië naar Europa en de Verenigde Staten, op zoek naar kwaliteitsobligaties. En de dalende vraag van Azië doet de wereldprijzen van grondstoffen en energie afnemen. Ook Liesbeth Van de Craen van de studiedienst van de BBL vindt weinig aanwijzingen voor een renteopstoot. De Nationale Bank van België zou, voor de invoering van de euro, de rente wel lichtjes optrekken. Naar verwachting met 0,30 procent. En in de lente van 1999 kan de Europese Centrale Bank nog een kleine stijging toestaan. Maar van een trendomslag is nog geen sprake. De zaken blijven op het spoor binnen de muntunie. De economieën van Nederland, Ierland, Finland en Portugal zijn wat oververhit. Maar een lichte rentestijging kan de te sterke groei wellicht wat afremmen. Vanuit de Verenigde Staten dreigt ook niet direct gevaar. Daar heerst nog altijd het Goldilocks-scenario. Goldilocks staat voor de combinatie van een vlot draaiende economie met lage rente en lage inflatie. Sommige economen verwachten zelfs dat de Federal Reserve (de Amerikaanse Centrale Bank) de rente nog eens zal verlagen om de gevolgen van de Aziatische crisis op te vangen. En wat met de euro? Jacques De Pover van Dexia vermoedt dat de toekomstige Europese Centrale Bank een minder strikt beleid zal voeren dan de Duitse Centrale Bank ( Bundesbank), die nu in Europa de toon aangeeft. In ieder geval is er bijna geen ruimte voor een rentedaling.