De betoging in Antwerpen voor 'humane amnestie' voor illegalen die al drie jaar in een of andere procedure zitten of die goed ingeburgerd zijn, heeft het dossier weer op de politieke agenda gezet. Ruim 4000 mensen namen deel aan de manifestatie, die door een tachtigtal organisaties gesteund werd, van vakbonden tot scholen en buurtcomités. Meest opgemerkte betoger was de Antwerpse bisschop Paul Van den Berghe. Zaterdag 25 februari vindt een nieuwe betoging voor regularisatie plaats aan het Zuidstation in Brussel.
...

De betoging in Antwerpen voor 'humane amnestie' voor illegalen die al drie jaar in een of andere procedure zitten of die goed ingeburgerd zijn, heeft het dossier weer op de politieke agenda gezet. Ruim 4000 mensen namen deel aan de manifestatie, die door een tachtigtal organisaties gesteund werd, van vakbonden tot scholen en buurtcomités. Meest opgemerkte betoger was de Antwerpse bisschop Paul Van den Berghe. Zaterdag 25 februari vindt een nieuwe betoging voor regularisatie plaats aan het Zuidstation in Brussel. Het Knack-interview met kardinaal Godfried Danneels, waarin hij zijn volle steun aan de betoging gaf, werd toegejuicht door de deelnemende organisaties, maar bekritiseerd door minister Patrick Dewael (VLD) van Binnenlandse Zaken. Volgens Dewael deed de kardinaal aan politiek en hield hij zich niet aan de scheiding van Kerk en Staat, maar hij nodigde hem toch uit voor een debat. Het Vlaams Belang klaagde in een vlammend persbericht aan dat 'de hypocriete houding van kardinaal en bisschoppen naar charlatanisme neigt'. Volgens een enquête in Het Nieuwsblad antwoordde 57 procent van de Vlamingen ontkennend op de vraag 'Vindt u dat kardinaal Danneels zich had mogen mengen in dit politiek debat?' De kardinaal wees erop dat hij in Knack geen politieke maar een pastorale stelling had verkondigd. Volgens dezelfde enquête van Het Nieuwsblad gingen bijna twee op de drie Vlamingen akkoord om afgewezen asielzoekers, die al vijf jaar in het land zijn en schoolgaande kinderen hebben, niet meer terug te sturen. In het Vlaams Parlement verklaarde minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke (SP.A) alvast dat kinderen niet meer op school opgepakt mogen worden. De CD&V heeft een voorstel klaar om automatisch de regularisatieprocedure op te starten van mensen die meer dan drie jaar in de asielprocedure zitten. Minister Dewael antwoordde dat hij die laatste gevallen nu al vaak op individuele basis regulariseert. Volgens welzijnsorganisaties zijn er echter al 20.000 regularisatieaanvragen die langdurig op een antwoord wachten, door een tekort aan ambtenaren, en wordt intussen de 'jacht op illegalen' op het terrein steeds driester. Eerder raakte al bekend dat er bij controleacties naar zwartrijders op De Lijn systematisch illegalen werden opgepakt door de Dienst Vreemdelingenzaken. Vorige week schreef de vzw Rot op Huisjesmelkers in Antwerpen dat er ook bij wooninspecties steeds meer wordt samengewerkt met de Dienst Vreemdelingenzaken om illegale 'slachtoffers' van huisjesmelkers geboeid af te voeren en uit te wijzen. Ook het integratiecentrum Foyer in Brussel schrijft nu dat 'onder het mom van een zoektocht naar huisjesmelkers' vooral illegale Roma-families worden uitgezet. Bij een recente actie in de Noordwijk werden vele tientallen 'slachtoffers' opgesloten en gerepatrieerd. C.D.S.