www.katholieknederland.nl
...

www.katholieknederland.nlMet de normen-en-waardencampagne van de katholieke kerk in Nederland wil kardinaal Simonis een ernstige boodschap aan de man brengen. 'Nederland heeft niet zozeer gebrek aan waarden en normen, eerder is er sprake van een verschuiving binnen de hiërarchie van waarden', aldus de kardinaal, die benadrukt dat er in het morele en politieke debat vooral 'zelfkritiek en integriteit' nodig zijn. 'Als het debat in Nederland - vaak impliciet - begint met een groep van 'anderen' te maken, dan gaat er vanuit katholiek gezichtspunt iets verkeerds gebeuren. Er wordt al een diepe kloof gemaakt tussen 'nette' mensen en normlozen vóór er een zinnig, inhoudelijk gesprek gevoerd kan worden. Een van de meest fundamentele inzichten van ons katholieke geloof is dat er geen 'wij' tegenover 'zij' bestaat.'Stichtende woorden van een man die niet meteen bekendstaat om zijn progressieve overtuigingen, maar die wel volop gebruikmaakt van het marketingjargon: 'De speciale aanbieding van vandaag: saamhorigheid, eerlijkheid, trouw. Moderne vertalingen van een eeuwenoude boodschap.' In het kader van de campagne kunnen posters worden aangeschaft, elektronische postkaarten verstuurd en teksten geraadpleegd. Tevens kan de geïnteresseerde zijn eigen normen-en-waardenbesef testen aan de hand van twintig concrete vragen en moderne dilemma's. Wat doet u als uw partner een slippertje opbiecht? Heeft president Bush gelijk als hij spreekt over 'een heilige oorlog' tegen 'de as van het kwaad'? Hoe staat u tegenover de doodstraf? Enzovoort. Wie goed scoort, krijgt een pluim: 'Gefeliciteerd! Als u op de ingeslagen weg doorgaat, zit er over 100 jaar misschien wel een zaligverklaring in.' Wie slecht scoort, krijgt een tip: 'U bevindt zich in de gevarenzone. Grondige studie van de tien geboden is wenselijk, zorgvuldig naleven ervan nog belangrijker. Tip: koop een bijbel of catechismus.'Kardinaal Danneels had bij het ter perse gaan van deze Knack de Nederlandse campagne nog onvoldoende geëvalueerd om een reactie te kunnen geven. Maar volgens ethicus Koen Raes is een vergelijkbare campagne in Vlaanderen ondenkbaar: 'Vergeet niet dat katholieken in Nederland een minderheid vormen. Daardoor speelt de botsing met de protestanten altijd op de achtergrond. Ik vind het basisprobleem met dit soort acties trouwens dat ze impliciet een geluksbelofte inhouden: wie gelooft, zal zich gelukkiger voelen. Maar zo verkoop je geen geloof, zo verkoop je een wasmiddel.'