Naam : Theys Lode
...

Naam : Theys LodeFunctie : besteller eerste-klas Dienstronde : Goetsenhoven (Tienen) Verslag : Ter hoogte van de Ezemaalstraat nummer 247 hebben wij vastgesteld dat de heer Vandeursen Raymond een abonnement heeft genomen op De Morgen, en dit ondanks het feit dat de heer Vandeursen sinds vorig jaar december is overleden en bijgevolg niet meer op het voormelde adres woont. Ook hebben wij bij de heer Valkeniers Stefaan, woonachtig op de Hannuitse steenweg nummer 923 en eigenaar van twee Doberman Pinchers, dewelke niet luisteren naar de namen Rambo en Nero (althans niet wanneer zij zich in onze broekspijpen hebben vastgebeten), een pakje bezorgd dat, als men het ondersteboven hield, mama zei. In café Bonanza, waar wij tijdens onze ronde al eens halt houden, vernamen wij van Warre van Emilienne van de bakker dat madame Vandereyken Lutgarde (geboren Pacolet) eergisteren in haar peignoir een manspersoon heeft ontvangen, dewelke een sterke gelijkenis vertoonde met zekere hooggeplaatste persoon. Naam : Van Geneugden Ronny Functie : besteller Dienstronde : Bormes-les-Mimosas Verslag : Groeten uit het zonnige zuiden ! Wij hebben hier geenszins zwartwerk kunnen vaststellen, vermits er sprake is van een onbetaalde vriendendienst op basis van vrijwilligheid. Naam : Peetermans Hubert Functie : hulpkracht-besteller Dienstronde : Goetsenhoven (Tienen) Verslag : Wij signaleren de heer eerste wachtmeester dat de genaamde Polfliet Kevin, woonachtig in de Getestraat 327, op zijn voertuig van het merk Skoda 2000 GTSi een sticker heeft aangebracht met de tekst : ?Meisjes die instappen met een glimlach op hun gezicht, stappen uit met hun slipje in de hand.?Voorts hebben wij ons toegang verschaft tot de woning van de heer Moussaoui Ahmed, onder het voorwendsel dat wij hem een nieuwjaarskalender van De Post wilden verkopen. Het betreft hier een vreemdeling van het Noord-Afrikaanse type. Wij hebben vastgesteld dat de zoon des huizes Souissi, door ons tot op het bot ondervraagd, wel de hoofdstad van Marokko maar niet die van Vlaams-Brabant bleek te kennen. Wij vestigen er uw aandacht op dat de heer Massaoui Souissi het voornemen heeft de Belgische nationaliteit aan te vragen. In café Bonanza, waar wij tijdens onze ronde al eens halt houden, vernamen wij van een collega die om redenen van privacy anoniem wil blijven dat hij uit welingelichte bron had vernomen dat madame Vandereyken Lutgarde (geboren Pacolet) sinds enige maanden vrijwel dagelijks in haren blote manspersonen ontvangt die wellicht meer kunnen vertellen over de overvallen van de Bende van Nijvel, de roze balletten en de BTW-aangifte van zekere hooggeplaatste personen. Voornoemde collega heeft ons het verhaal tot zeven maal toe bevestigd. Gelieve hierbij aan te treffen een onkostenrekening voor zeven Witte van Hoegaarden en zeven Palm. Bijdragen : Piet Piryns, Hubert Van Humbeeck, Dirk Draulans.