In de eerste week van september komt de parlementaire machine stilaan weer op gang. N-VA-fractieleider Peter De Roover heeft niet gewacht tot het einde van het politieke reces om van zich te laten horen. Eerst was er de vlaggenkwestie tijdens Pukkelpop. Daarna was hij vernietigend voor de voordracht van Didier Reynders (MR) als Eurocommissaris, die zonder goedkeuring van het parlement gebeurde. Die kritiek botste met de boodschap van de regering-Michel, die erop wees dat ze in deze kwestie contact had opgenomen met N-VA-voorzitter Bart De Wever.
...