De kans is klein dat Bert Anciaux (Vl.Pro) na de verkiezingen van juni 2009 nog minister van Cultuur is. Toch is het best mogelijk dat Anciauxs opvolger tot in 2012 zal moeten werken met een door hem vastgelegde kunstenbegroting. Een decreetswijziging moet deze laatste stunt van Anciaux mogelijk maken.
...

De kans is klein dat Bert Anciaux (Vl.Pro) na de verkiezingen van juni 2009 nog minister van Cultuur is. Toch is het best mogelijk dat Anciauxs opvolger tot in 2012 zal moeten werken met een door hem vastgelegde kunstenbegroting. Een decreetswijziging moet deze laatste stunt van Anciaux mogelijk maken. Het probleem is al langer bekend. Normaliter moet de Vlaamse regering begin juli 2009 beslissen over de kunstensubsidies voor de periode 2010-2013. Aangezien de verkiezingen in juni vallen en het parlement al met Pasen ontbonden wordt, is dat onmogelijk. Volgens het Kunstendecreet kan de huidige subsidieverdeling nog met een jaar worden verlengd, zodat Anciauxs opvolger dan zou kunnen beslissen voor de periode 2011-2014. Op die manier zou de subsidieperiode netjes samenvallen met de regeerperiode. Anciaux wilde evenwel 'de continuïteit waarborgen'. De sector mag niet het slachtoffer worden van het toevallige samenvallen van een subsidieronde met de verkiezingen. De Open VLD ging dwarsliggen en uiteindelijk diende Anciaux een decreetswijziging in waarin de subsidieperiode wordt vastgelegd op 3 jaar. Zowel de instellingen die voor 4 jaar worden erkend, als de instellingen die maar voor 2 jaar worden gesubsidieerd, zouden dus over dezelfde kam geschoren worden. De beslissing zou niet in juli 2009 maar in april vallen, zodat het Vlaams Parlement nog over de volheid van zijn bevoegdheden beschikt. Dat betekent dan wel dat de honderden organisaties en instellingen die dingen naar een subsidie al in september 2008 hun aanvraag moeten indienen. Daar gaat hun vakantie. Tijdens een hoorzitting, vorige dinsdag bleek dat de sector zelf verdeeld is. Sommigen pleiten voor een bevriezing van de huidige situatie met één jaar, anderen willen dat de huidige regeling behouden blijft. Anciaux liet na de hoorzitting weten dat hij zich houdt aan het politiek akkoord. Opvallend: de Open VLD was afwezig tijdens de hoorzitting. Sterker nog: cultuurwoordvoerder Herman Schueremans heeft zich de laatste maanden amper laten zien in het parlement. Morgen moet het Vlaams Parlement stemmen over de decreetswijziging. De kans bestaat dat de socialisten nog dwarsliggen. Luc Van Den Bossche, 'crisismanager' bij het noodlijdende NTGent, wil immers dat de subsidieperiode op vier jaar blijft. Dat zou zijn onderhandelingen met de banken om het Gentse stadstheater uit de rode cijfers te houden vergemakkelijken. Dat Anciaux een decreet wil wijzigen om zijn zin door te duwen, wijst erop dat hij de kunstensector niet met lege handen wil achterlaten. Volgens goede bronnen heeft hij inderdaad nog een 'spaarpotje' opzijgezet. De vraag is of hij dat aan de 'ondankbare' kunstensector wil spenderen. 'Kunstenaars subsidiëren is je eigen tegenbetogers subsidiëren', klinkt het in de wandelgangen. 'Het is nooit genoeg.' Karl van den Broeck