Dirk Draulans
...

Dirk DraulansDe tegenstelling Vlamingen/Walen in ons land verzinkt in het niets bij de polarisatie in de Belgische gemeenschap van de Congolese mijnstad Lubumbashi. Er zijn de aanhangers van zakenman George Forrest en van de clan rond Dirk Verheyen, twee jaar ter plaatse als consul-generaal. De twee spreken niet meer met elkaar, sinds Verheyen zich manifesteert als het voornaamste kanaal waarlangs de vijanden van Forrest hun vuile verhalen in diplomatieke en andere officiële documenten kunnen smokkelen, zonder dat hij de moeite neemt om ook Forrests versie van de feiten te rapporteren. Een en ander had als gevolg dat op de laatste nationale feestdag maar een minderheid van de Belgen op de consulaire plechtigheid aanwezig was. Verheyen is een vrij jonge weduwnaar die geobsedeerd is geraakt door Forrest. Zijn kruistocht munt niet uit in consistentie en coherentie. Zijn stelling dat Forrest alleen blanke secretaressen in dienst heeft, was fout. Zijn beschrijving van de jumping die Forrest organiseerde ('iets uit de tijd van de Zuid-Afrikaanse apartheid'), was fout: in de jetset van Lubumbashi flaneren evenveel zwarten als blanken. Hij verwees naar een audit van de Wereldbank, waarin Forrests positie aan het hoofd van de Gécamines in vraag werd gesteld, maar het bleek om een interne Congolese audit te gaan. Hij vergat in het vuur van zijn discours dat Forrest tijdens de zegetocht van Laurent-Désiré Kabila nog geen baas van de Gécamines was. Hij refereerde regelmatig aan het feit dat de vakbonden heel actief tegen Forrest ageerden, maar zag al dan niet bewust recente processen-verbaal over het hoofd waarin het Katangese openbaar ministerie aantoonde dat de vakbondslui door Forrests concurrenten betaald waren om de acties te ondernemen. Enzovoort. Verheyen slaagt er zelfs niet meer in zich als diplomaat te beheersen op de diners die hij in zijn eigen residentie organiseert. Onlangs schold hij voor een gevarieerd gezelschap van verbouwereerde Congolezen en Belgen een bezoeker de huid vol, omdat die niet zomaar zijn visie over Forrest wilde overnemen.