De charismatische Focolare-beweging wil bouwen in Rotselaar. Maar Rotselaar lust Focolare niet. Wegens verdacht als sekte.
...

De charismatische Focolare-beweging wil bouwen in Rotselaar. Maar Rotselaar lust Focolare niet. Wegens verdacht als sekte.DE MIDDELBERG IN Rotselaar oogt jong en welstellend. Villa's en fermettes langs rustige, bosrijke lanen. Veel gezinnen met de betere middenklaswagen voor de kantelpoort en een paar koters op de schommel in de tuin. Maar de wijk maakt zich zorgen om de geplande komst van een Europees centrum voor spirituele bezinning. Midden vakantie diende de Belgische tak van de charismatische Focolare-beweging een aanvraag in voor de bouw. Op negen individuele percelen zouden niet even veel eengezinswoningen komen, zoals het gemeentelijk verkavelingsplan voorschrijft, maar één pand met vergaderzalen, een kapel, infrastructuur om te overnachten, kantoren... De buurt verzette zich massaal ; van de 307 Middelberg-bewoners dienden er liefst 212 een bezwaar in tegen deze afwijking. De rust zou verstoord worden door zo'n retraite-centrum, één uitzondering ging de poort openzetten voor andere, het bouwconcept paste niet in deze buurt. Allemaal redenen die de echte grond van het verzet versluieren : de Middelberg wil geen sekte. WIEROOK.Focolare vormt een beweging die in 1943 in het Italië van Benito Mussolini werd opgericht door de nog altijd levende ex-onderwijzeres Chiara Lubich. Volgens Leo Pauwels, ACW-topman en één van de sympathisanten van de organisatie, heeft ?Focolare niets te maken met een sekte, integendeel.? Rik Devillé, de priester-dwarsligger, klasseert Focolare ?niet als een echte sekte, zeker niet zo erg als Het Werk, dat nu zo in de belangstelling staat.? De groepering ontkent dat zelf ook straal ?want wij zijn erkend door het Vaticaan.? Dat blijkt de pauselijke lekenraad te zijn, wat de beweging niet vrij spreekt van sektarisme. Het doel van de vereniging is in elk geval ?de eenheid bevorderen tussen mensen van om het even welke afkomst, nationaliteit, godsdienst, filosofie of leeftijd? en zodoende ?een nieuwe samenleving? na te streven. Dat gebeurt onder meer door het organiseren van jaarlijkse bijeenkomsten (zogenaamde Mariapolissen), door de uitbouw van een netwerk van kleine gemeenschappen, maar ook van uitgeverijen, roerende bezittingen en andere winstgevende activiteiten. Ondernemen blijkt geen zonde, zolang de winsten van de arbeid maar naar een gemeenschappelijke pot gaan. Vandaar dat sommigen nogal snel de link leggen naar organisaties als Scientology, maar die vergelijking gaat niet helemaal op. Focolare is een zeer Rome-getrouwe beweging, naar eigen zeggen met ?87.000 leden verspreid over 180 naties.? De kerkelijke structuur of dogma's worden niet in twijfel getrokken, maar toch wasemen de Focolari geen geur uit van wierook en muffe, onwereldse kerkelijkheid. Integendeel, de leiders ervan manifesteren zich als een blits volkje, het harde kader beheert muziekuitgeverijen met swingende cd's in de catalogus, organiseert semi-religieuze popconcerten en bedient zich van uiterst moderne communicatiemiddelen zoals webs op Internet. Nu zou de komst van Focolare naar Rotselaar al een afgehandelde zaak zijn, want het gemeentebestuur hoort gezien de massale reacties tegen een negatief verkavelingsadvies uit te brengen. Maar de Middelberg vreest een soort tweede Opgrimbie, waar op het koninklijk domein in weerwil van alle reglementeringen toch een nieuw klooster kwam. Waarom ? Omdat de stichting Mariapolis Vita, met maatschappelijke zetel in een al gekochte woning op de Middelberg, achter het project staat. In die stichting figureert de fine fleur van de Belgische clerus, industrie en zelfs politiek. PREMIER.De stichtingsvergadering van Mariapolis Vita vond plaats in februari 1992 en toen verschenen voor de Brusselse notaris van dienst (of lieten er zich vertegenwoordigen) onder meer de Hasseltse bisschop Paul Schruers Focolare is één van zijn oogappelen , Jo Cornille, directeur van het parochieblad Kerk en Leven en zijn collega van Kerk en Wereld, pater Aloïs van Doorn, Regina Derkinderen, algemeen overste van de zusters Franciscanessen van het Heilig Hart en haar evenknie van de zusters Augustinessen, Petra Vandersmissen. Zij bevonden zich in gezelschap van Albert Coppé en Johan Verstraeten (beiden KU Leuven), Ignace Versele van de gelijknamige veevoeders, graaf Jean Ulens de Schooten of nog Etienne Cooreman, de grote chef van de Brusselse beurs. Uit het politieke milieu stamden behalve Pauwels ook Clara Smit, voorzitster van Kind en Gezin, de Luxemburgse premier Jean-Claude Juncker en onze eigen minister van Landbouw en misschien kandidaat CVP-voorzitter, Karel Pinxten. Bewoners van de Middelberg vrezen dat dit kleurrijk gezelschap wel bij machte is om de 207 bezwaarschriften onder tafel te vegen. Alhoewel lang niet alle ?stichtende leden?, die samen 3,8 miljoen frank inbrachten in Mariapolis Vita, zo hoog oplopen met hun associatie met de Focolare-beweging. Eén van hen is Karel Pinxten. Hij ontkent alvast in alle toonaarden actief lid van de vereniging te zijn, ging nooit naar één vergadering van de club en ?de laatste keer dat ik voor de notaris verscheen, was bij mijn huwelijk.? De katholieke leer misprijst het ijdel gebruik van de naam Gods. Hoe zit dat met het ijdel gebruik van de naam van de liefhebbende medemens ? J.G. Karel Pinxten ontkent in alle toonaarden.