Twaalf jaar nadat in Luxemburg beslag werd gelegd op een bankrekening met daarop ongeveer 10 miljoen dollar, wacht Roj nv nog altijd tot het geld wordt vrijgegeven. Het productiehuis met zetel in Denderleeuw, dat instaat voor het leeuwendeel van de programma's op de Koerdische satellietzender Roj tv (voordien Med tv), kwam in 1996 onder vuur te liggen in de zogenaamde Spoetnik-operatie. De bal ging indertijd aan het rollen toen het Luxemburgse gerecht een rekening blokkeerde met geld dat was ingezameld door verschillende Koerdische fondsen. Zij hadden de sommen aan Roj nv toevertrouwd voor de lease van een satellietverbinding. Roj spande een rechtszaak in tegen het beslag en kreeg in 1998 gelijk. De miljoenen konden worden vrijgegeven, ware het niet dat ook het Bélgische gerecht er intusse...

Twaalf jaar nadat in Luxemburg beslag werd gelegd op een bankrekening met daarop ongeveer 10 miljoen dollar, wacht Roj nv nog altijd tot het geld wordt vrijgegeven. Het productiehuis met zetel in Denderleeuw, dat instaat voor het leeuwendeel van de programma's op de Koerdische satellietzender Roj tv (voordien Med tv), kwam in 1996 onder vuur te liggen in de zogenaamde Spoetnik-operatie. De bal ging indertijd aan het rollen toen het Luxemburgse gerecht een rekening blokkeerde met geld dat was ingezameld door verschillende Koerdische fondsen. Zij hadden de sommen aan Roj nv toevertrouwd voor de lease van een satellietverbinding. Roj spande een rechtszaak in tegen het beslag en kreeg in 1998 gelijk. De miljoenen konden worden vrijgegeven, ware het niet dat ook het Bélgische gerecht er intussen beslag op had laten leggen. Volgens de speurders onderhield het productiehuis nauwe banden met de Koerdische rebellenbeweging PKK en waren er getuigen die de criminele oorsprong van haar financiering konden bewijzen. Voor de rechtbank konden die argumenten echter niet hard gemaakt worden. Na een jarenlange juridische strijd oordeelde de Brusselse kamer van inbeschuldiging-stelling begin september 2007 dat de zaak verjaard was. De hoop dat het geld snel zou worden vrijgegeven, was van bijzonder korte duur. Slechts enkele dagen na de uitspraak over de verjaring van de strafrechtelijke procedure kreeg Roj nv de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) over de vloer. 'Volgens hen hadden we de fondsen die al elf jaar geblokkeerd werden op de Luxemburgse rekening niet opgenomen in onze balans', zegt de woordvoerster van Roj nv. De BBI vestigde daarom aanslagen van in totaal bijna 5 miljoen euro. Omdat Roj nv enkel optrad als intermediair voor de Koerdische fondsen, tekende het daar onmiddellijk bezwaar tegen aan. 'Maar we waren vooral verrast dat de belastinginspecteurs tijdens de controle documenten bij zich hadden die uit het strafdossier van de Spoetnikoperatie kwamen', aldus de woordvoerster. Senator Geert Lambert (Vl. Pro), die over de gang van zaken al enkele parlementaire vragen stelde aan minister van Financiën Didier Reynders (MR), vermoedt dat de Belgische autoriteiten Roj nv via fiscale weg willen aanpakken omdat ze de zaak strafrechtelijk niet hebben rondgekregen. 'Hoe valt het anders te verklaren dat nauwelijks één week na de beschikking van de kamer van inbeschuldigingstelling de BBI ten tonele verschijnt voor een onderzoek dat zich toespitst op die beschikking?' Het is geen geheim dat de Turkse regering België onder druk probeert te zetten om Roj nv zo snel mogelijk op te doeken. Denemarken, vanwaar de programma's van Roj nv over heel Europa, het Midden-Oosten en Noord-Afrika worden uitgezonden, zit in hetzelfde schuitje. De Turken kunnen daarvoor rekenen op de steun van de Verenigde Staten. Franck Urbancic, de tweede in rang van de Amerikaanse antiterrorismecel, verklaarde in februari 2008 in de Turkse media dat de PKK en 'haar propagandamachine' moet worden aangepakt volgens de 'Al Caponetactiek', waarbij de beschuldigde naar het voorbeeld van de Amerikaanse misdadiger niet geklist wordt voor de misdaden waarvoor hij oorspronkelijk gezocht wordt, maar wel voor belastingfraude. 'Ik wil er de Belgische fiscus niet lichthartig van beschuldigen dat ze zich voor de kar van buiten- en binnenlandse veiligheidsdiensten laat spannen, maar er zijn aanwijzingen dat het wel zo is', zegt Geert Lambert. Overigens heeft het er volgens hem alle schijn van dat ook het onderzoek van de belastinginspectie met een sisser zal aflopen. Op de vragen van Lambert antwoordde minister Reynders dat hij geen concrete gegevens kan verstrekken omdat het over een lopend onderzoek gaat. Buitenlandse Zaken geeft geen commentaar. Tegenover Knack wordt enkel bevestigd dat Urbancic in februari 'binnen het kader van de regelmatige bilaterale contacten met de VS in de strijd tegen het terrorisme' is langsgegaan bij verschillende departementen in Brussel. Hannes Cattebeke