U geldt als de meest invloedrijke rechtsgeleerde van uw tijd. Maar ook uw woord wordt niet onvoorwaardelijk gehoorzaamd. Heeft de islam niet dringend een soort paus nodig?

YOUSSOUF AL-QARDAWI: De meeste moslims zouden wel een centraal gezag willen, want dan zouden de tegengestelde en extremistische standpunten verdwijnen. Maar de islam kent nu eenmaal geen paus. Wij hebben alleen de oelama, de gemeenschap van de schriftgeleerden. Om de eenheid binnen de moslimgemeenschap te herstellen, moeten we het dringend eens worden over de grote vragen van onze tijd: terreur, bezetting, verzet. De eerste stap naar die eenheid is in juli 2004 gezet met de oprichting van de...

YOUSSOUF AL-QARDAWI: De meeste moslims zouden wel een centraal gezag willen, want dan zouden de tegengestelde en extremistische standpunten verdwijnen. Maar de islam kent nu eenmaal geen paus. Wij hebben alleen de oelama, de gemeenschap van de schriftgeleerden. Om de eenheid binnen de moslimgemeenschap te herstellen, moeten we het dringend eens worden over de grote vragen van onze tijd: terreur, bezetting, verzet. De eerste stap naar die eenheid is in juli 2004 gezet met de oprichting van de Wereldunie van de Moslimrechtsgeleerden. AL-QARDAWI: Ik heb als eerste de misdaden van 11 september veroordeeld. Toen de profeet te horen kreeg dat een vrouw in een veldslag vermoord was, werd hij woedend en gaf bevelen, die tot vandaag gelden: 'Dood geen vrouwen of kinderen, schend geen lijken.' Dan is het toch duidelijk dat het een misdaad is om een vliegtuig met passagiers op een huis te laten neerstorten. De overgrote meerderheid van moslimgeleerden heeft Bin Laden veroordeeld. Maar het dagelijkse onrecht, bijvoorbeeld in Palestina, verleent hem aanzien. De partijdige houding van de Amerikanen tegenover Israël heeft verschrikkelijke gevolgen die door het Westen worden onderschat. AL-QARDAWI: Er is binnen de islam een nieuwe strekking die zich afzet tegen de excessen van de moderne wereld én tegen die van het radicalisme. Wij zijn modern, maken gebruik van de fantastische uitvindingen van het Westen, van de globale communicatie. AL-QARDAWI: We veroordelen het excessieve materialisme van het Westen. We betreuren het verlies van solidariteit en broederschap, het verdwijnen van waarden en de dagelijkse schending van de menselijke waardigheid. AL-QARDAWI: De islam is één natie, met één recht, met één god. Ooit wordt die natie een politieke realiteit, maar of dat een federatie is, een monarchie of een islamitische republiek, weten we niet. AL-QARDAWI: Acht jaar geleden hebben we in Londen de Europese Raad voor Juridisch Advies en Onderzoek opgericht. Elke keer weer roepen we de gelovigen op de wetten van hun gastland te gehoorzamen. Dat is hun plicht sinds ze naar Europa zijn gereisd. Zij zijn evenzeer verplicht om het eigendom van niet-moslims te respecteren. Er zijn namelijk extremisten die geloven dat moslims zich het bezit van niet-moslims mogen toe-eigenen. Dat is vanzelfsprekend verkeerd. Waar moslims ook leven, ze moeten zich in de samenleving integreren, het positieve van die samenleving overnemen zonder hun geloof op te geven. © Der Spiegel