Een aantal toonaangevende technologische bedrijven, waaronder 3Com Europe, CERN, ING Bank, Siemens OEN, Net North West, Istituto S. Paolo di Torino, Open Market, Telewest Communications en Rijksuniversiteit Utrecht slaan de handen ineen. Het selecte gezelschap richtte de Alliance for the Internet inEurope ( a4ie) op. De alliantie vormt een niet-concurrere...

Een aantal toonaangevende technologische bedrijven, waaronder 3Com Europe, CERN, ING Bank, Siemens OEN, Net North West, Istituto S. Paolo di Torino, Open Market, Telewest Communications en Rijksuniversiteit Utrecht slaan de handen ineen. Het selecte gezelschap richtte de Alliance for the Internet inEurope ( a4ie) op. De alliantie vormt een niet-concurrerend forum dat wetgevers en overheden in Europa wil aansporen tot opheffing van de obstakels voor een vrije ontwikkeling van het elektronisch zakendoen via het Internet. Er hebben zich inmiddels diverse grote bedrijven en organisaties voor de alliantie aangemeld. Bij de presentatie van het initiatief benadrukte Steve Rowley, vice-president van 3Com Europe, dat de a4ie zich zal opstellen "als een actiegroep, niet als een praatgroep". De alliantie heeft zich twee hoofdtaken gesteld: ten eerste het ontwikkelen van een methodologie voor regeling van de financiële kwesties (zoals tarieven en belastingen) en in de tweede plaats het opzetten van een solide Europese infrastructuur zodat de Internettoegangsproblemen voorgoed tot het verleden behoren. In 1997 groeide het aantal Internetaansluitingen in Europa met 60 procent. De daarmee gepaard gaande groei van het dataverkeer dwingt tot een meer commerciële aanpak van de Internetdienstverlening. Analisten zijn het er volgens Rowley over eens dat de commerciële transacties via het Internet in 2000 goed zijn voor een omzet van honderden miljarden dollars. Europa lijkt daar echter nauwelijks van te kunnen profiteren. "De problemen zijn in Europa zo groot en complex, dat geen enkel bedrijf ze alleen kan oplossen", aldus Rowley. "Door grensbeperkingen en achterlopende wetgeving is het hier bovendien veel lastiger om slagvaardig te handelen dan in de VS. En terwijl spraak- en dataverkeer steeds meer over één infrastructuur worden geleid, bestaat er nog steeds geen gemeenschappelijke Europese Internetbackbone. Met dit initiatief willen we daar verandering in brengen."Simon van Otichem van de ING verklaarde: "Als Europa elektronisch zakendoen serieus neemt, zullen we Europese gebruikers servicegaranties moeten bieden, zoals snelle levering, betrouwbaarheid en efficiency. Alleen een organisatie als de a4ie kan dat bereiken. Deze alliantie zal grensoverschrijdend overleggen met overheden en regelgevende instanties en met zowel grote internationale als met kleine lokale bedrijven, en zal zaken bepleiten die zowel voor bedrijven als voor individuele Internetgebruikers van belang zijn." David Williams van CERN (Europees laboratorium voor atoomonderzoek) zei: "De oprichting van a4ie is een belangrijke stap naar een sterk Europees Internet. En dat is van vitaal belang voor een gezonde economische toekomst van Europa." http://www.a4ie.org http://www.a4ie.comLode Goukens