1_WIE ZIJN DE BETROKKEN PARTIJEN?

Spelers
...

Spelers- Fluxys eigenaar en beheerder van het Belgische gasnet actief in transit, transport, ondergrondse opslag en terminalling - Publigas holding van Belgische gemeenten - Distrigas aardgastransporteur. - GDF Suez net gefuseerde Franse energiereus (gas en elektriciteit) Eigenaar- De gasterminal is voor 93 % in handen van Fluxys. De overige 7 % is van GDF Suez. Aandeelhouders- Tot voor kort had Suez 57,25 % aandelen van Fluxys in zijn portefeuille. Suez heeft een deal met het Britse investeringsfonds Ecofin Limited voor de verkoop van 12,5 % van de aandelen. Zo blijft er voor Suez nog zo'n 45 % aandelen over. - Publigas Publigas heeft 31,25 % aandelen van Fluxys. - Publiek De overige aandelen (11,50 %) van Fluxys staan genoteerd op Euronext Brussels. De Europese Commissie legde voorwaarden op voor de fusie van GDF en Suez. Om de monopolieregels niet te schenden, moesten GDF en Suez activa in België verkopen. Zo is gasleverancier Distrigas verkocht aan de Italiaanse energiegroep ENI en moest Suez zijn controlepositie in Fluxys afbouwen tot maximaal 45 %. GDF moest zich dan weer terugtrekken uit SPE Luminus, de tweede elektriciteitsverkoper op de Belgische markt.- 110 schepen met LNG (vloeibaar gas) per jaar - 110 slots om schepen te ontvangen, te lossen en om het gas op te slaan - totale capaciteit: 9 miljard kubieke meter aardgas per jaar. Dat is meer dan de helft van het jaarlijkse gasverbruik in België. Dat wil echter niet zeggen dat ook meer dan de helft van ons gas via de LNG-terminal komt. Gas in België komt voornamelijk via pijpleidingen. - De slots zijn op lange termijn gereserveerd door 3 partijen. - 55 door RasGas uit Qatar - 33 door Distrigas - 22 door Suez - prijs per slot: circa 750.000 euro. Waar het gas vandaan komt en naartoe gaat, is afhankelijk van de klanten die de slots boeken. Het gas komt voornamelijk uit Qatar en vertrekt vanuit Zeebrugge naar de rest van West-Europa. Er gaat meer gas naar het buitenland dan naar de Belgische klanten.Bevoorradingszekerheid om de aardgastoeleveringen aan ons land veilig te stellen. Gelijke behandeling om te voorkomen dat energieproducenten die gebruikmaken van de terminal ongelijk behandeld worden door GDF Suez. Voorzitter van Publigas Daniël Termont noemt het absoluut noodzakelijk in het kader van de liberalisering dat de terminal in neutrale handen komt. Flexibiliteit Zeebrugge is ook als opslagplaats erg belangrijk. De hele gasopslag heeft flexibiliteit en maakt het mogelijk om beter in te spelen op de schommelingen op de markt. Onafhankelijkheid GDF Suez wil niet afhankelijk zijn van andere gasgroepen bij het aanvoeren van LNG voor de bevoorrading van klanten in België en Frankrijk. - Zowel GDF Suez als Publigas strijdt om de controle over de gasterminal. - Binnen Fluxys zou dochtermaatschappij Fluxys International opgericht worden waarin de terminal van Zeebrugge ondergebracht zit. Vraag blijft wie de controle over Fluxys International in handen krijgt. - Het ligt statutair vast dat Publigas 60 dagen voorkooprecht heeft op de aandelen die GDF Suez verkoopt. Publigas geeft te kennen de 12,5 % aandelen te zullen opkopen die GDF Suez aan Ecofin wil verkopen. Indien Publigas zijn voorkooprecht doet gelden, hebben Suez en Publigas een participatie van ongeveer 45 % elk. - Maar Publigas wil meer. Termont eist minstens 51 % van Fluxys. - GDF Suez dreigt ermee Zeebrugge overboord te gooien en elders een gashub uit te bouwen als ons land de meerderheidsparticipatie pakt. - Termont kondigt een akkoord aan met het Italiaanse ENI. De inhoud is nog niet bekend. Vermoedelijk zullen de gemeenten een deel van hun Distrigas-aandelen verkopen aan ENI om daarna Suez verder uit te kopen bij Fluxys. Beloftes: - Suez eist 60 % van Fluxys International en verwijst daarvoor naar een afspraak met Europa en de Pax Electrica II. - Premier Yves Leterme (CD&V) kondigde in de Kamer aan dat de regering Suez wettelijk zal dwingen om zijn aandeel in Fluxys terug te brengen tot 25 %.Volgens energiespecialist André Jurres zal de consument niets merken van de machtswissel. 'Gas is geen nationaal, maar een globaal product. De prijzen worden niet gedetermineerd door ons land en staan los van wie aandeelhouder is.' Termont is het daar niet mee eens. 'Als Suez de controle krijgt en concurrenten ongelijk zou behandelen, kan de verhoogde prijs worden doorberekend aan de consument.' DOOR ann-sofie dekeyser