Hubert van Humbeeck
...

Hubert van HumbeeckDat komt natuurlijk voor een deel omdat de aanslagen van 11 september in de Verenigde Staten de volgorde van wat belangrijk is in de wereld door elkaar hebben gegooid. Op het moment dat de gekaapte vliegtuigen zich in de WTC-torens boorden, veranderde ook het voorzitterschap van de Europese Unie van aard. Voorzitter of niet, België moest weer zijn plaats kennen en niet in de weg lopen als de grote jongens strategisch willen uitrukken. Het is het verschil tussen het Europa van de theorie en dat van de praktijk.Het duurde net iets te lang voor Brussel dat ook zo begrepen had, en dat wordt in Washington al snel als een gebrek aan leiderschap uitgelegd. Er waren er die dachten dat de Amerikanen ruimte zouden laten voor nuance. Of: dat er gelegenheid zou zijn voor een grapje. Louis Michel vond in een vlaag van misplaatste arrogantie dat hij nog rustig kon deelnemen aan een televisiespelletje, waarbij hem werd gevraagd om enkele collega's-politici punten te geven. U kent het verhaal. De Italiaan Silvio Berlusconi kreeg net zoveel als Osama Bin Laden: nul. Tony Blair, een zesje. George Bush, een kleine zeven. Londen boos, Rome razend en in Washington herinnerde iemand zich ineens dat die Michel zich al eerder onheus over de president had uitgelaten.Het resultaat was een vlammend commentaar in de gezaghebbende krant The Wall Street Journal, dat de wereld rond ging. 'De overheid in het hart van Europa is onbekwaam of ze ligt dwars', stond er letterlijk. Gelukkig voor de chef van de Belgische diplomatie heeft niemand er alsnog aan herinnerd dat het precies een van de doelstellingen van paars-groen was om het imago van het land te verbeteren. Het zal zeker Guy Verhofstadt en zijn omgeving niet zijn ontgaan dat het gesukkel van de voorbije weken niet alleen in het buitenland kritiek krijgt. Ook in de Vlaamse media is de toon dezer dagen sceptisch. Paars oogt niet meer zo sexy als twee jaar geleden. De doodstrijd van Sabena is pijnlijk om te volgen. Het verwijt klinkt almaar luider dat de VLD in de regering geen partij is voor de Parti Socialiste. In de marge van de Europese top liepen de rode en groene coalitiepartners in Gent ongegeneerd mee in de kritische betogingen van de anti-globalistische beweging. De manifestatie die daar door de vakbonden werd georganiseerd, trok opmerkelijk veel volk. Dat is niet zo vanzelfsprekend als het misschien lijkt. Het heeft eigenlijk lang geduurd voor de traditionele bonden zich bij het bonte verzet tegen de globalisering van de wereldeconomie aansloten. Ze zaten in andere circuits. Ze hadden nauwelijks voeling met de wereld van de organisaties die plotseling op straat het voortouw namen.Susan George pleit voor een markteconomie die sociaal wordt gecorrigeerd in een overlegmodel. Ze gaat daarvoor in de clinch met, onder meer, de jonge Nederlandse filosoof Luuk van Middelaar die in zijn verdediging van het pure kapitalisme tegenwoordig zover gaat dat hij nu ook kinderarbeid goedpraat. De keuze kan in zo'n geval niet echt moeilijk zijn. Toch loopt het raderwerk van het overleg bij ons sinds kort regelmatig vast. Het is nieuw dat mensen de voorbije maanden, zoals in de Angelsaksische landen, bij duizenden tegelijk werden ontslagen. De globalisering laat ons, bij nader toezien, ook niet onberoerd.Guy Verhofstadt schreef de anti-globalisten eerder een brief. Volgende week komen ze bij hem op de koffie. Susan George zal er zijn, Naomi Klein en Noreena Hertz. De bekende namen, blitse dames. Een schitterende photo opportunity voor de beeldpers. Maar de vaststelling blijft, ook voor de premier, dat de slinger langzaam terugkomt. De markt is niet meer zo heilig als enkele jaren geleden. De brede verontwaardiging over de verklaringen van VLD-voorzitter Karel De Gucht over de vakbonden, naar aanleiding van de nochtans onbegrijpelijke staking bij het spoor, geeft dat gevoel goed weer. De liberalen hebben hun volkspartij nog niet beet. Ze zullen met minder branie toch weer een beetje op hun woorden moeten letten. De ervaring leert dat ze het daar wel vaker moeilijk mee hebben.