AANDEEL Bewijs dat je voor een klein deel mede-eigenaar van een bedrijf bent en dus een stukje van het risicodragend kapitaal in handen hebt. De waarde van het aandeel varieert en kan stijgen of dalen. Of je een dividend uitgekeerd krijgt, varieert van bedrijf tot bedrijf.
...

AANDEEL Bewijs dat je voor een klein deel mede-eigenaar van een bedrijf bent en dus een stukje van het risicodragend kapitaal in handen hebt. De waarde van het aandeel varieert en kan stijgen of dalen. Of je een dividend uitgekeerd krijgt, varieert van bedrijf tot bedrijf. AANDELENFONDS Een fonds dat voor minimum drievierde in aandelen belegt en voor het overige deel vaak in afgeleide producten als opties of warrants en in converteerbare obligaties. BEHEERSKOSTEN Wat je jaarlijks betaalt aan een instelling die een vermogen of een beleggingsfonds beheert in ruil voor de energie die ze erin stopt. BEL 20 Graadmeter van de Brusselse effectenbeurs, Euronext Brussel. Index van de belangrijkste 20 aandelen op de termijnmarkt van de Brusselse beurs, in punten genoteerd. CONVERTEERBARE OBLIGATIE Een speciaal soort obligatie die onder bepaalde voorwaarden kan worden omgewisseld tegen aandelen in een bedrijf. CLICKFONDS Een beleggingsfonds met een vaste looptijd en een ingebouwde garantie waarbij eventuele koerswinsten worden vastgezet. DAKFONDS Metafonds of fonds van fondsen. Ze beleggen voornamelijk in andere fondsen. EFFECTEN Alle waardepapieren die op de beurs verhandeld worden, zoals aandelen en obligaties. GEMENGD FONDS Een fonds met een breed gespreide portefeuille omdat het zowel in aandelen, obligaties als liquiditeiten belegt. Naargelang het gewicht van aandelen zijn er agressieve gemengde fondsen met meer aandelen, defensieve met een groter aandeel obligaties en neutrale gemengde fondsen. ICB Instelling voor Collectieve Beleggingen, doorgaans beleggingsfonds genoemd. De bekendste zijn de pensioenspaarfondsen, de beveks en de sicavs. INDEXFONDS Een fonds met een index als onderliggende waarde. INSTITUTIONELE BELEGGER Een instelling die massa's geld belegt zoals een bank, een verzekeraar, een pensioenfonds, een beleggingsinstelling. MONETAIR FONDS Kortlopend fonds met een gemiddelde looptijd van minder dan zes maanden. Belegt hoofdzakelijk in liquiditeiten en kortlopende effecten, zoals schatkistcertificaten, kortlopende obligaties. OBLIGATIE Een bewijs dat je de overheid of een bedrijf geld hebt geleend voor een vaste looptijd en tegen een vaste rente. OBLIGATIEFONDS Een fonds dat voor minstens 75 procent in obligaties of langlopende leningen belegt. Er zijn fondsen met en fondsen zonder vaste looptijd. PENSIOENSPAARFONDS Een beleggingsinstelling die beleggers de mogelijkheid biedt aan pensioensparen te doen. Pensioensparen wordt fiscaal aangemoedigd. SECTORFONDS Een fonds dat uitsluitend belegt in effecten van bedrijven uit een bepaalde sector of bedrijfstak. VASTGOEDCERTIFICAAT Deelbewijzen van maatschappijen die gebouwen in hun beheer hebben. Ze geven recht op een deel in de opbrengst van de gebouwen: een huuropbrengst of de opbrengst bij verkoop. Het zijn geen aandelen, met een vastgoedcertificaat ben je geen mede-eigenaar van de maatschappij.