Recente initiatieven van de N-VA zoals de vreemdelingenpas in Antwerpen en een Belgische gevangenis in Marokko viseren mensen met allochtone roots. Hoeveel generaties nog, vooraleer die 'vreemdelingen' als volwaardige medeburgers worden beschouwd? (Kanakaris Stavros, Groot-Bijgaarden)

Philippe Muyters: Onze partij viseert geen enkele andere bevolkingsgroep. Ik heb trouwens zelf allochtone roots. We vinden wel dat wie rechten krijgt, ook aan plichten onderworpen is. Iedereen moet dus zijn verantwoordelijkheid nemen en zich inburgeren in onze maatschappij. Een Vlaming die zich in Spanje vestigt, verwacht toch ook niet dat ze hem daar in het Nederlands zullen aanspreken? Ook een job zoeken en de rechtsregels respecteren maken deel uit van de integratie. Vandaag krijg je soms de indruk dat wie crimineel en illegaal is bij ons gemakkelijker een Belgisch paspoort krijgt dan wie moeite...

Philippe Muyters: Onze partij viseert geen enkele andere bevolkingsgroep. Ik heb trouwens zelf allochtone roots. We vinden wel dat wie rechten krijgt, ook aan plichten onderworpen is. Iedereen moet dus zijn verantwoordelijkheid nemen en zich inburgeren in onze maatschappij. Een Vlaming die zich in Spanje vestigt, verwacht toch ook niet dat ze hem daar in het Nederlands zullen aanspreken? Ook een job zoeken en de rechtsregels respecteren maken deel uit van de integratie. Vandaag krijg je soms de indruk dat wie crimineel en illegaal is bij ons gemakkelijker een Belgisch paspoort krijgt dan wie moeite doet om hier een job uit te oefenen. Muyters: Ik vind dat een heel goed voorstel en ik zal er voor ijveren om het op te nemen in ons verkiezingsprogramma. We moeten mensen stimuleren om out-of-the-box na te denken en de overheid uit te dagen om efficiënter te worden. In mijn dagelijks beleid probeer ik dat ook te doen, door goed te luisteren naar wat er leeft en de signalen op te pikken van de mensen die ik ontmoet. Muyters: De stijging in arbeidskaarten is momenteel vooral toe te schrijven aan het hoge aantal Bulgaren en Roemenen die ze aanvragen. Vanaf januari 2014 kunnen ze hier ook zonder arbeidskaart komen werken. Ik vond het erg dat er voor de stijging naar mij gewezen werd. Het is immers de federale overheid die met een koninklijk besluit de voorwaarden vastlegt voor het uitreiken van arbeidskaarten. Vlaanderen heeft een puur administratieve functie bij die uitreiking. Wij gaan de voorwaarden voor toekenning na, maar wij kunnen zelf niet nagaan of er bijvoorbeeld fraude met de arbeidscontracten gepleegd wordt. Muyters: Over de grootteorde ga ik mij niet uitspreken. Ik weet wel dat Vlaamse bedrijven hogere loonlasten betalen dan hun concurrenten in de buurlanden. In sommige gevallen is er zelfs een verschil van 25 procent. Ik ben daarom blij dat er vandaag niemand meer betwist dat de loonkosten omlaag moeten. Om dat te financieren wil ik in de eerste plaats verder besparen op overheidsuitgaven. In Vlaanderen gaan we bijvoorbeeld de werkingskosten van een aantal departementen bevriezen. De federale overheid moet, naar het voorbeeld van Vlaanderen en enkele van onze steden, besparen op personeel. Bovendien zorgt het wegwerken van de loonhandicap op zich ook voor hogere fiscale ontvangsten. Muyters: Onze partij wil dat alle contracten uit het verleden gehonoreerd blijven. De huidige Vlaamse regering heeft overigens ook gezegd dat er niet met terugwerkende kracht wijzigingen zullen gebeuren aan de woonbonus en dat er ook geen wijziging zal komen vóór 1 januari 2015. Vanaf die datum kan de nieuwe Vlaamse regering het systeem wel wijzigen, maar ik pleit ervoor om niets overhaast te doen omdat we anders misschien de woningenmarkt compleet verstoren. Wie een contract wil tekenen, kan dus op beide oren slapen dat het onder de huidige voorwaarden kan tot eind 2014. Volgende week: de Antwerpse imam Nordin Taouil. Mail uw vragen naar mijnvraag@knack.be en maak kans op 2 filmtickets