Vanwaar de keuze voor de ECR? Uit ideologische overwegingen of uit aversie voor Guy Verhofstadt die N-VA graag bij zijn ALDE had gewild?
...

Vanwaar de keuze voor de ECR? Uit ideologische overwegingen of uit aversie voor Guy Verhofstadt die N-VA graag bij zijn ALDE had gewild? ERIC DEFOORT: Het is een keuze voor iets, niet tegen iemand. Als N-VA in de EU een rol wil spelen op het niveau van de naties, dan is de ECR-fractie de beste optie. Ik betwijfel of we binnen ALDE die kans zouden krijgen. Verhofstadt wilde ons alleen om zijn eigen ambities waar te maken. Dat maar drie mensen voor zijn fractie hebben gestemd, zal ook wel met zijn persoon te maken hebben. Wat heeft die niet allemaal over ons gezegd? Hij staat nu met de billen bloot, een gevolg van de keuze van mijn partij. En ik vind die keuze niet mis. DEFOORT: Het eurorealisme van N-VA staat inderdaad niet gelijk aan de eurokritische positie van sommige partijen van de ECR-fractie, maar er zijn ook grote gelijkenissen. Zo zijn we geen voorstander van het federale Europa dat Verhofstadt voorstelt. In een fractie heerst ook geen kadaverdiscipline. De verschillende partijen hoeven niet altijd en overal dezelfde standpunten in te nemen. DEFOORT: (zucht) Zolang wij die standpunten niet hoeven over te nemen, zie ik geen probleem. DEFOORT: Als de Ware Finnen op Europees niveau gestalte willen geven aan homofobie, dan stemmen wij tegen hoor. Nogmaals, de partijen van een fractie hoeven niet over alle thema's op dezelfde lijn te zitten. (fel) Ik vind het vreemd dat N-VA altijd die vragen voorgeschoteld krijgt, terwijl Marianne Thyssen nooit hoeft uit te leggen waarom CD&V in een fractie (Europese Volkspartij, nvdr.) zit met Silvio Berlusconi en Victor Orban. DEFOORT: (blaast) Er zijn voor- en nadelen. N-VA is nu eindelijk verlost van de connotatie 'minderheid' die aan de EVA-fractie kleeft. Dat is goed, want wij zijn geen minderheid. Er zijn ook mindere punten, de standpunten die u net aanhaalde bijvoorbeeld. Elke partij van de EVA kon zelf beslissen bij welke fractie ze wilde aansluiten. Enkele hebben gekozen voor verdere samenwerking met de Groenen, N-VA niet. N-VA blijft wel volwaardig lid van de EVA, en ik blijf voorzitter daarvan. DEFOORT: Het is een spreidstand, dat klopt. De praktijk zal uitwijzen of dat werkbaar is. Ik geloof van wel. Als een meerderheid van de algemene vergadering echter wil dat ik aftreed, doe ik dat meteen. Paul Cobbaert'Verhofstadt wilde ons alleen om zijn eigen ambities waar te maken.'