Amper had de Hoge Raad voor Financiën laten weten dat de Vlaamse regering haar begrotingsdoelstellingen wellicht niet zal halen of ook de kascijfers van de eerste helft van dit jaar bleken desastreus. Volgens Eric Van Rompuy, CD&V-fractieleider in het Vlaams parlement, is dat het gevolg van slecht bestuur.
...

Amper had de Hoge Raad voor Financiën laten weten dat de Vlaamse regering haar begrotingsdoelstellingen wellicht niet zal halen of ook de kascijfers van de eerste helft van dit jaar bleken desastreus. Volgens Eric Van Rompuy, CD&V-fractieleider in het Vlaams parlement, is dat het gevolg van slecht bestuur. eric van rompuy: De uitgaven van de Vlaamse overheid zijn in de eerste zes maanden van dit jaar enorm toegenomen. Tegen eind juni was het kastekort al opgelopen tot 719 miljoen euro, terwijl er in dezelfde periode vorig jaar een overschot van 58 miljoen euro was. van rompuy: Die tendens is al een tijdje zichtbaar, maar nu kan de regering de problemen niet langer negeren. Vooral omdat verwacht wordt dat het kastekort in juli tot 1 miljard euro zal zijn opgelopen. Daarom heeft de Vlaamse minister van Begroting Dirk Van Mechelen (VLD) alle Vlaamse overheidsdiensten en Vlaamse Openbare Instellingen (VOI) laten weten dat ze de volgende maanden maar 80 procent van de begrotingskredieten mogen uitgeven. van rompuy: De dotaties aan die instellingen zijn in de eerste helft van dit jaar met 47,6 procent gestegen. Om de begroting van 2002 op te smukken, heeft de regering vorig jaar immers een aantal betalingen uitgesteld. De kraan nu dichtdraaien, levert niets op. Een VOI als de VRT kan bijvoorbeeld niet plots stoppen met programma's maken of medewerkers betalen, en zal dus haar reserves moeten aanspreken. van rompuy: Er moet worden bespaard en er is geen euro meer over voor nieuwe initiatieven. Volgens de Sociaal Economische Raad voor Vlaanderen (SERV) is er in 2004 bij ongewijzigd beleid 267 miljoen euro extra nodig. van rompuy: Het laatste anderhalf jaar - sinds minister president Patrick Dewael (VLD) en minister Steve Stevaert (SP.A) aankondigden dat ze aan de federale verkiezingen zouden deelnemen - is Vlaanderen slecht bestuurd. Vroeger moest de minister van Begroting tenminste nog advies geven voor grote uitgaven, maar die procedure heeft deze regering afgeschaft wegens te hinderlijk. Dewael bleef maar volhouden dat Vlaanderen de beste leerling van de klas was. Het kon niet op. Ondertussen schafte Stevaert het kijk- en luistergeld af en trok hij de dotatie van De Lijn op. Nu zijn ze er allebei vandoor en hun opvolgers lijken nog niet goed te beseffen met welke erfeKoen Meulenaere