PAUL TANT : Onze fract heeft. Op haar bezindaag. Besloot om het voorstel van. Collega Luc Wilms niet. Meer te steunnn. We hebben nog. Ne keer in onze dozen. Gekeek en. Zijn daar een Eurpees. Verdrag tegen de discrim van gelijk wie. Tegengekom. Feitel is het voorstel van. Collega Wilms dus niet. Noodzakel.
...

PAUL TANT : Onze fract heeft. Op haar bezindaag. Besloot om het voorstel van. Collega Luc Wilms niet. Meer te steunnn. We hebben nog. Ne keer in onze dozen. Gekeek en. Zijn daar een Eurpees. Verdrag tegen de discrim van gelijk wie. Tegengekom. Feitel is het voorstel van. Collega Wilms dus niet. Noodzakel. LUC WILLEMS : Ik ben zeer tevreden dat ergens naar de homoseksuele medemens toe een originele en bevredigende situatie is ontstaan, met een evenwichtige verdeling van lusten en lasten. PAUL TANT : Gelijk collega Tony Van Prys. Zegt : het huwel. De hoeksteen, newaar. Ook voor homofiel. Hij zegt : het moet wel. Duurzaam zijn en. Dan moet een samenleef. Contrac kunnn. Want onze fract. Vindt dat het huwel vooral. Voor de voortplant dient. Bij de. Homofiel komt dat. Feitel minder voor. Gelijk Van Prys. Zegt : het huwel is. Gene menukaart waar ge. Lichtzin. In kiest en niet wilt. Wat ge niet. Moet hebben. LUC WILLEMS : Ik ben zeer tevreden dat mijn voorstel in onze partij en daarbuiten het debat tot stand heeft kunnen brengen over de verscheidenheid aan samenlevingsvormen in onze maatschappij, waar tegenover ergens toch ook de nodige tolerantie moet worden opgebracht. PAUL TANT : De maatsch moet uit. Menselijk een erken. Kunnn verleen. Aan homofiel. Die tehope wil woonn en. Van mekaar erven. Maar discrim van de. Homofiel, zou dat. Nog bestaan ? Ik geloof dat. Onze maatsch volwas genoeg. Is om ook die. Dutsen te help. Samenleef met. Een contrac. 't Akkoord, maar. 't Moet mensel blijven. LUC WILLEMS : Ik ben zeer tevreden dat we ook in onze partij een open en constructief gesprek hebben kunnen voeren om ergens naar de toekomst toe open te staan voor de nieuwe vormen waarin onze rijk geschakeerde samenleving zich ontwikkelt. PAUL TANT : De echte discrim. In werkel. Is die van de BTW. Op de sierteel. Die onleef is. Geworden door de. Concurren met het buitland. Het is niet. Omdat de regeer met. Volmach regeer. Dat onze fract haar. Niet kan laten valnn als. Ze de BT. W niet verlaagt. Op de sierteel. Want gelijk in. Het huwel. Is de voortplant. Daar pertang wel een werkel. Het is de hoeksteen. Van Kruishout. En de eier. Ook, natuurl. MARC VAN PEEL : Ik moet de eerste fundamentalist in onze partij nog tegenkomen. Want ook het huwelijk lijdt nog onder tal van discriminaties, zoals de harde porno van dating-shows op televisie aantoont. JOHAN VAN HECKE : Wij hebben elkaar een kwartier lang omhelsd, zonder contract of iets, en de mensen die ons omringden kregen er de tranen van in de ogen. LUC WILLEMS : Ik ben zeer tevreden dat Johan weer thuis is en dat ik een plaatsje in zijn weeshuis krijg.