Met "Dahlia's en Gladiolen" levert Guy Van Sande, acteur en regisseur bij het Nederlands Toneel Gent (NTG), zijn eerste toneelstuk af. Hij situeert vijf personages in een moeilijk te definiëren context en in een decor ( Luc Goedertier) dat een uitvergroot duivenhok toont, maar ook verwijst naar een kantoor, een woonkamer en een café.
...

Met "Dahlia's en Gladiolen" levert Guy Van Sande, acteur en regisseur bij het Nederlands Toneel Gent (NTG), zijn eerste toneelstuk af. Hij situeert vijf personages in een moeilijk te definiëren context en in een decor ( Luc Goedertier) dat een uitvergroot duivenhok toont, maar ook verwijst naar een kantoor, een woonkamer en een café. Duivenmelker Denis ( Luk D'Heu), ook chef genoemd, is zoals alle andere personages "altijd bezig". Hij aast op een bevordering en ruziet met zijn vrouw José ( Magda Cnudde) die liever in de stad zou wonen, waar ze madam zou zijn. Ondergeschikte Marcel ( Marc Verstraete), die eigenlijk alles leidt, is een profiteur eerste klas die altijd achter José aanloopt terwijl hij met Marianne ( Mieke Bouve) in zijn hoofd zit. De nieuwe en timide bediende, de aan vroegtijdige zaadlozingen onderhevige Marc ( Mathias Sercu), wordt door Marcel gekoeioneerd en door Marianne ten slotte in de armen gesloten. Deze mengeling van soap, groteske klucht, kunst- en vliegwerk, zou in essentie over de ontgroening van Marc, de dubieuze promotie van Denis, het vertrek van José en de duivelse standvastigheid van Marcel kunnen gaan, maar de auteur doet geen moeite om situaties en personages enig reliëf te geven. Regisseur Mimi De Wilde, een danspedagoge die zich door teksttheater voelt aangesproken, krijgt geen kans om de opeenstapeling van clichés ook maar door één moment van emotie te doorbreken. Aan vaart ontbreekt het niet, wel aan krachtlijnen die een realiteit oproepen die verdergaat dan het kopiëren in taal en handeling van alledaagse banaliteiten. Wat aangeboden wordt als "treffend en eigenzinnig volkstheater" is voorbijgestreefd en goedkope hilariteit. De symboliek van duiven en mensen, van goedaardigheid tegenover cynisme, om maar een van de aangeroerde thema's te vermelden, wordt hier kapotgeluld en in uiterlijkheden weggespeeld. "Dahlia's en Gladiolen" bevat geen enkele uitdaging voor de spelers, die het nochtans niet aan talent ontbreekt. Indien het NTG dan toch de zogezegd volkse toer wou opgaan, waren ze beter af geweest met een stuk van Romain De Coninck, want hoe hoog de duiventil in de Minard ook oprijst, de duiven vallen niet. Tot 3/4 in de Minardschouwburg, Walpoortstraat, Gent. Reserv.: 09/225.01.01.Roger Arteel