Meer info: leminiparlement@mons.be.
...

Meer info: leminiparlement@mons.be. Meer info: www.instanta.be of 015-27 44 83. Meer info: http://www.steunpunttewerkstelling-antwerpen.be of 03-226 25 80.Debat, informatieverstrekking en burgerparticipatie. Dat zijn, kort samengevat, de hoofddoelstellingen van het Mini-Parlement in Bergen. Het wil overleg mogelijk maken tussen diverse maatschappelijke groepen. Voor elk thema of samenlevingsprobleem worden alle betrokken actoren rond de tafel gezet. Verenigingen, politici, bedrijven, instellingen en gewone burgers treden daardoor in dialoog, of in discussie. Jongeren uit achtergestelde wijken krijgen zo de kans actief mee te werken aan een betere leefomgeving, en leren tegelijk ook compromissen sluiten. Ze krijgen een beter inzicht in de werking van de verschillende actoren, terwijl ze aan die actoren ook hun verzuchtingen kenbaar kunnen maken. Dat laatste gebeurt vaak met videoreportages over plaatselijke problemen. Sommige categorieën van jongeren hebben het traditioneel moeilijker op de arbeidsmarkt. Ze zijn laaggeschoold, of hebben een drugs- of gevangenisverleden. Om deze jongeren een zetje in de rug te geven, probeert Instant A(rbeid) hen werkervaring te laten opdoen. Instant A is een uitzendbureau, maar wel een van een bijzondere soort. Het begeleidt zijn klanten zeer individueel, ook in zaken die niet onmiddellijk met werk te maken hebben. Opvallend is het busvervoer dat Instant A organiseert. De eigen busjes voeren de uitzendkrachten naar bedrijven die moeilijk bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. Voor het vinden van arbeidsplaatsen werkt Instant A samen met T-interim en Vedior Interim. Zij verlenen ook logistieke steun. Het project kwam er onder andere op verzoek van allochtone organisaties. De kantoren zijn gevestigd in de nabijheid van kansarme buurten waar veel allochtonen wonen. Op die manier vinden ook zij makkelijk de weg naar uitzendarbeid. Meer dan 40 procent van de tewerkgestelden is van niet-Belgische origine. Momenteel heeft Instant A uitzendbureaus in vijf Vlaamse steden: Antwerpen, Gent, Mechelen, Oostende en Vilvoorde. Er bestaan plannen om ook in Luik en Charleroi van start te gaan. Internationaal werkt Instant A samen met gelijksoortige initiatieven in Estland en het Verenigd Koninkrijk. Het Steunpunt Tewerkstelling Antwerpen (STANT) wil maatschappelijk achtergestelde jongeren een grotere kans op werk bezorgen. Wie tussen de 18 en de 30 jaar oud, laaggeschoold en werkzoekend is, en over een basiskennis Nederlands beschikt, kan zich hier inschrijven voor een gratis opleiding tot lasser of elektricien. Voor iemand aan de technische opleiding kan beginnen, krijgt hij lessen rekenen, sociale vaardigheden, maatschappelijke vorming en Nederlands. Allemaal in eigen tempo. Na de scholing worden de jongeren begeleid in hun zoektocht naar werk. Wanneer ze aan de slag zijn, volgt het Steunpunt hen nog zes maanden op, om bijstand te verlenen en eventuele problemen op te lossen. Het publiek van het project bestaat voor een groot deel uit migrantenjongeren en politiek vluchtelingen, maar in feite behoren alle kansarme jongeren tot de doelgroep.