Na de nederlaag in Waterloo heeft Napoleon Bonaparte vijf jaar, vijf maanden en achttien dagen in ballingschap op het eiland Sint-Helena geleefd. De verveling was er ondraaglijk, de melancholie niet te harden. Hij zonk meer dan eens weg in bitterheid en depressie. Terwijl Napoleons gezondheid tegen het midden van 1817 snel verslechterde, stuurde de Britse gouverneur van Sint-Helena, Hudson Lowe, Napoleons arts O'Meara weg op een schip naar Londen. O'Meara had chronische hepatitis vastgesteld bij Napoleon, die heel veel sliep, opgezwollen benen had en zich vaak terneergeslagen voelde. Lowe had er geen boodschap aan. O'Meara moest gaan omdat hij de gouverneur geen informatie meer wilde verstrekken over zijn patiënt, met wie hij langzamerhand was gaan sympathiseren. Door die beslissing bleef Napoleon zeven maanden lang zonder medische verzorging.
...