Vanaf vrijdag 6 januari worden de bevoegdheden van Karel Anthonissen bij de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) overgeheveld naar de nieuwe functie van adviseur-generaal. Daarna, zo lijkt het, kan hij op elk moment aan de kant geschoven worden. Een 'defenestratie', zo noemt hij het zelf, die al sinds 2011 aan de gang is. 'Er is een beleid geweest om de beslissingsmacht van de gewesten naar Brussel te brengen. Gevolg: ik ben de laatste gewestelijke baas die nog in functie is.'
...

Vanaf vrijdag 6 januari worden de bevoegdheden van Karel Anthonissen bij de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) overgeheveld naar de nieuwe functie van adviseur-generaal. Daarna, zo lijkt het, kan hij op elk moment aan de kant geschoven worden. Een 'defenestratie', zo noemt hij het zelf, die al sinds 2011 aan de gang is. 'Er is een beleid geweest om de beslissingsmacht van de gewesten naar Brussel te brengen. Gevolg: ik ben de laatste gewestelijke baas die nog in functie is.' Niet onbelangrijk: Anthonissen lag de voorbije jaren almaar vaker overhoop met zijn oversten, die volgens hem geen zin hebben om de grote zwarte vermogens aan te pakken. 'Ik roer mijn mond ook wel, u kent de verhalen.' Vooral minister van Justitie Koen Geens moest het ontgelden: 'De advocaat van de stropers is de baas van de boswachters geworden.' Het leverde Anthonissen de bijnaam 'le fou de Gand' op, naast een officiële terechtwijzing, een blaam en een schorsing van zeven maanden. 'Ik blijf maar in de weg lopen.' Tot nu, dus. 'Enkele maanden geleden hebben ze de functienaam "gewestelijk directeur" al vervangen in de fiscale wetboeken. Dat stelde minister Geens in het parlement voor als een loutere naamsverandering.' Fans van de televisieserie De Zestien herkennen de tactiek als een 'paard van Waregem': je begraaft een belangrijke beslissing tussen een aantal grotere dossiers, alsof ze een formaliteit is, en het parlement keurt haar zonder veel omhaal goed. 'Ik ben bij Koninklijk Besluit aangesteld als gewestelijk directeur van de BBI in Gent: dat kunnen ze mij niet afnemen. Maar in die hoedanigheid mag ik van de minister geen dossiers meer ondertekenen. Dat is voortaan de bevoegdheid van een adviseur-generaal.' Intussen kreeg Anthonissen naast zijn oorspronkelijke functie ook de titel van adviseur-generaal. 'Het verschil is: die tweede titel heb ik maar voorlopig gekregen.' Als adviseur-generaal kan Anthonissen blijven doen wat hij al jaren doet, maar zonder vaste benoeming zal dat misschien niet lang duren: zijn opvolger is al aangenomen, nog voor zijn oude titel zonder bevoegdheid valt. 'Daar zit nu net het persoonlijke. Van de honderd posten als "adviseur-generaal met de bevoegdheid van een gewestelijke directeur" zijn er nog een veertigtal vacant. Uitgerekend de plaats die nog niet vacant is, omdat ík ze nog bezet, moet absoluut ingenomen worden.' 'De laatste stap moet nog komen: een eenvoudig briefje om me te laten weten dat ik niets meer te zeggen heb. Dat kan elke dag komen', zegt Anthonissen. De FOD Financiën wijst erop dat de nieuwe functie van adviseur-generaal bij de BBI het resultaat is van een jarenlang voorbereide administratieve vereenvoudiging. 'Adviseurs-generaal vind je bij alle federale overheidsdiensten. Financiën was de enige dienst met gewestelijke directeurs', zegt woordvoerder Francis Adyns. 'Je had er allerlei specifieke graden, en die worden nu in overeenstemming met de andere FOD's gebracht.' Lees het volledige interview met Karel Anthonissen op Knack.be/Anthonissen. Door STAVROS KELEPOURIS'De laatste stap moet nog komen: een eenvoudig briefje om mij te laten weten dat ik niets meer te zeggen heb.'