Op 30 januari 2007 kreeg ik ineens met een zware identiteitscrisis te kampen. Ik was uitgenodigd voor een gastles op een middelbare school, en werd bij aankomst verrast door een schare scholieren met een grote bos bloemen die me gelukwensten met mijn verjaardag. In een domme reflex riposteerde ik dat ik helemaal niet jarig was, waardoor ik een batterij scholierenkussen miste. Dezelfde dag kreeg ik ook enkele sms'en met verjaardagswensen. Een radiopresentator had 's ochtends een lijstje verjaardagen van bekende mensen afgedreund, en ik zat ertussen.
...

Op 30 januari 2007 kreeg ik ineens met een zware identiteitscrisis te kampen. Ik was uitgenodigd voor een gastles op een middelbare school, en werd bij aankomst verrast door een schare scholieren met een grote bos bloemen die me gelukwensten met mijn verjaardag. In een domme reflex riposteerde ik dat ik helemaal niet jarig was, waardoor ik een batterij scholierenkussen miste. Dezelfde dag kreeg ik ook enkele sms'en met verjaardagswensen. Een radiopresentator had 's ochtends een lijstje verjaardagen van bekende mensen afgedreund, en ik zat ertussen. Het duurde een tijdje voor ik ontdekte wat de bron van de fout was: het luikje van de online-encyclopedie Wikipedia waarin mijn leven en werken kort zijn samengevat. Er zaten nog meer fouten in, zoals mijn burgerlijke stand. Ik maakte daar eind mei 2007 in een blog melding van. Tot mijn verbazing bleek de informatie na verloop van tijd aangepast. Ik had er geen flauw idee van door wie - ik heb zelf nooit iets op Wikipedia geplaatst, heb zelfs mijn eigen foute curriculum niet gecorrigeerd. Blijkbaar was de site aan een grondige schoonmaakbeurt onderworpen, want niet alleen het relaas over mijn leven was een stuk ingekort en overzichtelijker gemaakt, ook de bijdragen over andere personen die ik beroepshalve in detail volg waren bijgestuurd. Er was zelfs een soort systeem geïntroduceerd, een zekere uniformiteit. Wikipedia bleek een zelfcorrigerend eigen leven te zijn gaan leiden, orde in de chaos te krijgen. Een goede zaak, want zo zou de informatie geleidelijk aan correcter en betrouwbaarder worden. Net iets te optimistisch. Iemand wees me er onlangs op dat er opnieuw fouten in mijn levensloop op de site stonden. Dezelfde als vroeger: een verkeerde burgerlijke stand en een verkeerde geboortedatum. Er zijn overigens nog twee jaartallen in mijn cv fout. Vier fouten in een tekstje van een tiental lijnen, het illustreert de betrouwbaarheid van de informatie op Wikipedia. Het wordt al helemaal hallucinant als je gaat kijken naar wat er met de informatie over mij is gebeurd. Ene Paul Pieniezny, een mij onbekende Gentenaar met naar eigen zeggen een speciale interesse in de geschiedenis van Rusland en Oekraïne, heeft zich een tijdje met mijn cv op de site beziggehouden, en heeft op 28 september 2007 de klok teruggedraaid naar de vroegere foute versie, omdat hij uit een interview in Humo meende te kunnen afleiden dat mijn cv met correcties enkel bedoeld was om Wikipedia ' eronderuit te halen'. Hij schrijft: 'Het verhaal in Draulans' blog was dus enkel bedoeld om te zien hoe snel Wikipedia op zijn revelaties zou reageren, en hoelang de door hem gegeven info erop zou blijven staan.' Verder stelt hij voor om 'Dirk Draulans van nu af aan als een onbetrouwbare bron te beschouwen, zowel wat zijn blog als wat zijn artikels betreft'. Hij werd in deze prompt gesteund door iemand met als digitale nom de plume Zonneschijn: 'Jammer dat er nog steeds mensen zijn die spelletjes met Wikipedia denken te moeten spelen.' Dat laatste heerschap is naar eigen zeggen industrieel ingenieur elektromechanica uit Zonhoven en is 'verslaafd' aan Wikipedia. Hij gaat onder meer na wie in andere media zijn Wikipediateksten plagieert. Zelfs de omroeper van een indoorcyclocross in Hasselt moet aan de schandpaal. Hij houdt lijstjes bij van het aantal bewerkingen dat hij op Wikipedia heeft gedaan, en van de data waarop hij een nieuw duizendtal heeft volgemaakt. Hij geeft een rangschikking (met stand op 30 december 2007) van wie de meeste bijdragen aan de Nederlandstalige Wikipedia geleverd heeft. Zelf staat hij met een dikke 27.000 op een schamele 26e plaats. De nummer één (ene Michiel1972, een Nederlander met een cockerspaniël) staat afgetekend aan de leiding met bijna 134.000 bijdragen; dat is dubbel zoveel als de nummer twee. Ook van Pieniezny zijn al googelend enkel referenties naar diverse onderdelen van Wikipedia te vinden. Het zal niet lang meer duren voor iemand met een nieuwe aandoening op de proppen komt: Wikipediaverslaving. Gegarandeerd moeilijk te behandelen. Want Wikipediaverslaafden willen niet alleen zoveel mogelijk onderwerpen bewerken, ze willen ook controle houden op wat er achteraf met hun bewerkingen gebeurt. Een zichzelf versterkend probleem. VOOR HET GEVAL IEMAND MIJN CV OP WIKIPEDIA ZOU WILLEN CORRIGEREN: MIJN GEBOORTEDATUM IS 4 MEI 1956 EN MIJN BURGERLIJKE STAND IS ONGEHUWD.DOOR DIRK DRAULANS