Rosa Wouters baat in Antwerpen Boekencafé Neptune uit, organiseert er lezingen en cursussen over onder andere iriscopie, dolfijnen, energetisch en paranormaal genezen, kaartleggen en astrologie en is de new-agespecialist van het weekblad Flair.
...

Rosa Wouters baat in Antwerpen Boekencafé Neptune uit, organiseert er lezingen en cursussen over onder andere iriscopie, dolfijnen, energetisch en paranormaal genezen, kaartleggen en astrologie en is de new-agespecialist van het weekblad Flair. Haar interesse voor het paranormale en voor alternatieve geneeswijzen werd gewekt tijdens een crisisperiode in haar leven. Rosa Wouters: "Wie het comfortabel heeft, gaat niet op zoek. Dat weet ik uit eigen ervaring. Twintig jaar geleden werd alles wat met het paranormale, het occulte of esoterische te maken had nog met een scheef oog bekeken. Je moest naar gespecialiseerde zaken gaan als Johannes in Leuven, de Alchimist in Antwerpen of D'Hoogpoorte in Gent om degelijke literatuur over die onderwerpen te vinden. Geen enkele gewone boekhandel dacht erover dat soort boeken in zijn bestand op te nemen, maar de jongste tien jaar is dat drastisch veranderd. Veel mensen roken geld in new age, en nogal wat uitgeverijen zijn op die kar gesprongen. Het is een grote supermarkt geworden waarin mensen naar willekeur shoppen. Het is een trendgevoelige markt: enkele jaren geleden was wicca in, dan kwam reiki sterk op, vandaag heeft men de mond vol over sjamanisme en feng shui. Ik noem het een uitverkoop van waardevolle zaken." Wat drijft mensen naar new age?Rosa Wouters: Mensen willen ergens bijhoren. Ze zoeken naar verbondenheid. Gezinnen vallen uit elkaar, en vrienden hebben het allemaal zo druk. In kerken en instituten voelen we ons niet meer thuis. Onze behoefte aan spiritualiteit wordt niet ingewilligd. De prestatiegerichte maatschappij biedt weinig tijd en ruimte voor echte intimiteit. Dan maar een surrogaatwarmte, -bescherming en -veiligheid. We gaan geprogrammeerd knuffelen en intiem zijn. New age maakt dat zo mooi: men omarmt er elkaar en vriend is er een gemakkelijk woord. In deze sector krijg je het gevoel: "ik mag erbij horen, ik hoef er niets voor terug te doen". En spiritualiteit krijg je er met emmers vol. Het gaat niet over tweelingzielen, maar zeslingzielen bij wijze van spreken. Het is waanzin, pijnlijke waanzin, wat ik soms te horen krijg. Iemand stapt hier bijvoorbeeld binnen met de vraag: "Ze zeggen dat ik binnenkort ga zien. Heb je geen boek daarover?" Als ik dan vraag wat ze denkt te zullen zien, krijg ik te horen dat ze het zelf niet weet en dat ze bang is, maar dat iemand haar dat voorspeld heeft. Ik vind het verschrikkelijk mensen zichzelf gaven en talenten te zien toedichten die ze naar alle waarschijnlijkheid niet hebben, en hen dan de mist te zien ingaan. Wie een oninteressant leven leidt en plots boodschappen doorkrijgt van de zoveelste verdieping, gooit soms heel zijn dagelijks leven overhoop om niet lang daarna in een depressie te belanden. Zulke mensen zijn dan de eersten om te roepen dat new age niet deugt. Maar ze hebben zelf geen verantwoordelijkheid genomen voor hun eigen leven. Als het dan misgaat, wijten ze het aan diegene die hen tot zulke drastische koerswijzigingen geïnspireerd heeft. Natuurlijk zijn er charlatans in die sector, en die kunnen enkel gedijen omdat er genoeg mensen zijn die er op hun blote knieën om smeken bedot te worden. Daar staan ook heel wat bonafide mensen tegenover, maar die vind je alleen via mondreclame. Wat mij echter nog een veel groter gevaar lijkt dan de charlatans zijn de amateurs. In zes avonden hebben ze leren kaartleggen of channelen, of ze hebben twaalf avonden astrologie of intuïtieve ontwikkeling gevolgd, en nu menen ze dat ze op de hoogte zijn, en die kennis verder kunnen verspreiden. Dàt is de doodsteek voor new age. Er zijn er die hier binnenkomen en mij de les willen lezen over iets, want zij hebben dé waarheid ontdekt. Als ik daar een kritische vraag over stel, dan is dat een teken dat ik er niet rijp voor ben. Dat is de lelijke kant van Aquarius: hij heeft altijd gelijk. Dat amateurisme doet me pijn. Vergelijk het met iemand van wie je veel houdt, elke dag verkracht te zien worden voor je eigen ogen. Ik kan doen of ik blind ben, maar dan ben ik medeplichtig. Er is zoveel waardevols te vinden in het new-agegedachtegoed, maar het kind dreigt met het badwater te worden weggegooid.Hoe zal de interesse voor new age evolueren?Wouters: Ik denk dat we nog niet aan het hoogtepunt van de beweging zijn. De chaos zal nog toenemen. Vergelijk het met een placebo-effect dat een tijdlang aanhoudt, maar waarop onvermijdelijk teleurstelling volgt en daarmee ook verlies aan populariteit. Ik verwacht dat de markt binnen afzienbare tijd als een mislukte soufflé in elkaar zakt omdat de kick eraf zal zijn, dat het aantal cursussen zal afnemen en een aantal organisaties hun deuren zullen moeten sluiten. Mijn hoop is dat diegenen die aan new age doen, zullen afvallen, en dat de echten overblijven. Misschien zullen er dan weer kernen ontstaan van mensen die zich ernstig bezighouden met esoterie, en die bereid zijn een half leven te spenderen aan het verwerven van kennis. Er is zoveel terrein te ontginnen, ook in onze cultuur. Het is exotischer om rond een vuur te lopen, op de trommel te slaan en te wuiven met sjamaanpluimen, maar ik geloof nog altijd dat mensen het meest voeling hebben met hun eigen cultuur. Begrijp me niet verkeerd: er zijn in alle stromingen waardevolle mensen aan de slag, maar je moet ze weten te vinden. Ria Goris