P atrick Anthone van de stedelijke preventiedienst van Brugge brengt veel van zijn tijd door op café. Dat moet zo, voor zijn werk. Als coach van het horeca-project "Dit café is oké" peilt Anthone bij café-uitbaters naar de bereidheid om mee te werken aan een "positieve uitgaanscultuur" in de stad. Een kroegentocht met een missie, dus.
...

P atrick Anthone van de stedelijke preventiedienst van Brugge brengt veel van zijn tijd door op café. Dat moet zo, voor zijn werk. Als coach van het horeca-project "Dit café is oké" peilt Anthone bij café-uitbaters naar de bereidheid om mee te werken aan een "positieve uitgaanscultuur" in de stad. Een kroegentocht met een missie, dus. De bedoeling is om via een gestructureerd overleg tussen café-uitbaters, preventiedienst, drugshulpverlening, politie en rijkswacht problemen als drugsgebruik, nachtlawaai, vandalisme, geweld en racisme terug te dringen. Twee jaar na de start van het project, doen al 29 jongerenetablissementen mee. Ze hebben allemaal het label "Dit café is oké" gekregen, na een beoordeling door een speciale commissie (met afgevaardigden van alle betrokken partijen) en goedkeuring van burgemeester Moenaert, die de eindverantwoordelijkheid heeft. Het label geldt als een soort bewijs van goed gedrag en zeden, maar brengt ook verplichtingen mee, die kunnen gaan van het opstellen van een drugsbeleidsplan tot het installeren van dubbel glas. Coach Patrick Anthone voert regelmatige controles uit. "De goede intentie is even belangrijk als het naleven van de regels. Het opbouwen van een vertrouwensrelatie met de café-uitbaters, brengt ons veel verder dan het uitvoeren van een repressief beleid." Zegt ook Frank Schillewaert, voorzitter van de werkgroep horeca van het Drugsoverlegplatform Brugge, die het gebeuren bestuurt. "Als er in bepaalde cafés moeilijkheden zijn, proberen we daar uit te komen via overleg. Het zou ook voor ons niet goed zijn als een label na een tijd weer moet worden ingetrokken. Het café in kwestie zou zijn goede naam kwijtspelen. Maar zou bovendien gestraft worden voor feiten die mogelijk ook gebeuren in cafés zonder label, zonder dat dààr wat over gezegd wordt." ALS HET MAAR PLEZANT BLIJFT"Dit café is oké" is bedacht met de Belgische Prijs voor Criminaliteitspreventie - goed voor 100.000 frank - en mag straks met andere initiatieven uit het buitenland meedingen naar de EuropeanCrime Prevention Award 1998. Het zou naïef zijn om te denken dat het uitreiken van een label als bij toverslag alle overlast wegneemt, geven de initiatiefnemers meteen toe. Niettemin beweren politie en rijkswacht dat ze duidelijk minder vaak moeten ingrijpen en tonen ook café-uitbaters zich tevreden. "We hebben nog een hele weg te gaan", stelt Anthone, "maar in drie van de vijf uitgaansbuurten is onze aanwezigheid al goed te merken. Zelfs de Eiermarkt, een van de moeilijkste buurten, doet mee. Eén café heeft er een label, drie andere aanvragen worden bekeken. Vroeger waren er veel klachten over een café aan het station, waar jongeren 's ochtends vroeg al pinten gingen pakken. Scholen waren niet opgetogen met het feit dat hun leerlingen in licht beschonken toestand arriveerden. Na overleg heeft de uitbater beslist geen alcohol meer te schenken aan minderjarigen voor negen uur 's ochtends. Dat is in de beste verstandhouding geregeld. Probleem opgelost." Allemaal mooi en wel, dikke proficiat, drie kussen enzovoort, maar wat als jongeren dat hele label-gedoe niet sexy/cool/neig vinden en gewoon andere plaatsen van ontucht opzoeken? Schillewaert: "Het is aan ons en aan de stad om daar iets tegenover te stellen. Afgelopen jaar werden tickets voor gratis openbaar vervoer tijdens oudejaarsnacht enkel in de label-cafés aangeboden: zo belonen we de uitbaters én de klanten die het project steunen. Die beloning moét er zijn. Cafés gaan een blijvend engagement aan, maar we beseffen dat ze niet allemaal om dezelfde redenen meedoen. Sommige nemen hun preventieve taak echt ter harte, andere zien vooral commercieel voordeel in het label, nog andere willen goed staan bij de stedelijke overheid. Het zij zo, ondertussen krijgen wij een heel moeilijke sector mee in een groots preventief gebeuren." Via diverse acties wordt de vlam brandende gehouden. De cliënteel van de cafés kan vrijkaarten voor het voetbal, het Cactus-festival of andere plaatselijke cultuurevenementen winnen. De cafés kunnen zich in de kijker werken via acties als de "Alcoholvrije cocktailweek" - afgelopen augustus - waarbij zelfgebrouwen alcoholvrije mengsels van café-uitbaters aan een jury werden onderworpen en daarna uitgebreid in de lokale pers werden belicht. Als het maar plezant blijft. BART VANDORMAEL