Uiteindelijk werden de 25 staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie het toch eens over een nieuwe meerjarenbegroting voor de organisatie. Die gaat over de periode tussen 2007 en 2013. De Unie krijgt 1,045 procent van het bruto Europees product ter beschikking, of 862,36 miljard euro. Dat is minder dan waar, bijvoorbeeld, België op had gehoopt. Maar ten slotte wel flink meer dan wat de huidige voorzitter van de Unie, het Verenigd Koninkrijk, eerst op tafel had gelegd.
...

Uiteindelijk werden de 25 staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie het toch eens over een nieuwe meerjarenbegroting voor de organisatie. Die gaat over de periode tussen 2007 en 2013. De Unie krijgt 1,045 procent van het bruto Europees product ter beschikking, of 862,36 miljard euro. Dat is minder dan waar, bijvoorbeeld, België op had gehoopt. Maar ten slotte wel flink meer dan wat de huidige voorzitter van de Unie, het Verenigd Koninkrijk, eerst op tafel had gelegd. De Britse premier Tony Blair zag zich ook verplicht om een stevige beperking te accepteren van de zogenaamde rebate. Dat is geld dat het Verenigd Koninkrijk elk jaar van Europa terugkrijgt, als een compensatie omdat het minder dan andere lidstaten van de Europese subsidieregelingen geniet. Hij kreeg het ook niet voor elkaar dat de omstreden Europese landbouwsubsidies - waarvan vooral Frankrijk profiteert - nu al ter discussie worden gesteld. Er gaat bovendien meer geld dan eerst was voorzien naar regionale ontwikkeling - dat wil zeggen naar de nieuwe lidstaten uit Oost- en Centraal-Europa. Op de top van de Wereldhandelsorganisatie in Hongkong werd wel afgesproken dat Europa de exportsubsidies voor zijn boeren na 2013 schrapt. Wellicht wordt van de geplande herziening van de begroting in 2008 gebruikgemaakt om al een deel van het landbouwgeld vrij te maken voor het stimuleren van een kenniseconomie. Dat het alsnog tot een akkoord kwam, schrijven waarnemers toe aan het optreden van de kersverse Duitse bondskanselier Angela Merkel. Het weekblad Der Spiegel weet dat ze Blair, samen met de Franse president Jacques Chirac, in een bijeenkomst op de knieën dwong. Dat is opmerkelijk, omdat er algemeen van werd uitgegaan dat Merkel de Europese visie van de Britten zou steunen, tegen de Franse president. Dat Merkel toch voor een versterking van de oude Frans-Duitse as kiest, opent perspectieven. Jacques Chirac kondigde na afloop op de Franse televisie aan dat hij voor de Franse presidentsverkiezingen in de lente van 2007 voorstellen wil doen om de hervormingen van de Unie weer op de sporen te zetten. Het Duitse voorzitterschap in de eerste helft van 2007 wordt nu al cruciaal genoemd voor de toekomst van de organisatie. Der Spiegel wist overigens ook dat er in Parijs en Berlijn goed was geluisterd naar het idee van de Belgische premier Guy Verhofstadt om de eurolanden een voortrekkersrol te laten spelen in het proces van de Europese eenmaking. Het akkoord over de begroting moet nog door het Europese parlement worden goedgekeurd. Daar is al kritiek gehoord. Maar er wordt niet verwacht dat het parlement het enige succesje van de Unie in 2005 zal kelderen. H.v.H.