Viviane Nys, vrijwilligster in een dierenopvangcentrum
...