Peter Vermeulen is de vader van het idee om de Antwerpse Ring volledig te overkappen en zo de leefbaarheid van de stad te verbeteren. Dat was zes jaar geleden ook de eerste stap in de toenadering tussen de verschillende burgerbewegingen, die zich jarenlang hadden verzet tegen de nieuwe Oosterweelverbinding, en de Vlaamse en Antwerpse overheden.
...

Peter Vermeulen is de vader van het idee om de Antwerpse Ring volledig te overkappen en zo de leefbaarheid van de stad te verbeteren. Dat was zes jaar geleden ook de eerste stap in de toenadering tussen de verschillende burgerbewegingen, die zich jarenlang hadden verzet tegen de nieuwe Oosterweelverbinding, en de Vlaamse en Antwerpse overheden. Dat leidde in maart 2017 tot het Toekomstverbond, een doorbraak in het hele dossier. Op Linkeroever wordt er al gewerkt, en deze week start het openbaar onderzoek voor de vergunning van de eigenlijke Oosterweelverbinding onder de Schelde. Volgens Peter Vermeulen is er hard gewerkt om de plannen nog te verbeteren. Toch verloren veel Antwerpenaren de voorbije jaren het geloof in de volledige overkapping van de Ring: het mocht niet van Europa, het zou te veel kosten et cetera. Vermeulen blijft erbij dat de Ring wel degelijk helemaal zal worden overkapt. De drie actiecomités hebben daarom samen een nota opgesteld voor de Vlaamse regering om 'de puntjes nog eens op de i te zetten'. Vermeulen: 'De overkapping is in het Toekomstverbond opgenomen. Iedereen moet zich aan de afspraken houden.' Het kan volgens hem niet om eerst de Ring af te werken en pas in een latere fase de overkapping te realiseren. 'Dat zou niet alleen veel duurder zijn, maar ook totaal ongeloofwaardig.' Vermeulen zegt geen aanwijzingen te hebben dat de overheden zich niet aan hun woord zouden houden, al wordt de overkapping in een recente infobrochure van bouwheer Lantis (het vroegere Bam) maar één keer vermeld.Toch zal er nog meer moeten gebeuren, beseffen ook de actiecomités. De uitbouw van een sterk netwerk van openbaar vervoer noemt Vermeulen 'cruciaal'. 'De huidige voorstellen van De Lijn voor 2021 voldoen lang niet. Alleen als er duurzame alternatieven voor het overmatige autoverkeer tijdig beschikbaar zijn, is de modal shift haalbaar. Twee maatregelen zijn cruciaal: de commerciële snelheid van het openbaar vervoer moet dringend omhoog en er moet een performant voorstadsnetwerk komen, met een verhoogd aanbod op zes spoorlijnen in de regio.' Voor deze fase van de Oosterweelwerken is in een budget voorzien van 4,5 miljard euro, waarvan ongeveer 1 miljard voor de overkapping en leefbaarheidsprojecten. Lantis leent het grootste deel daarvan. Dat bedrag zal de komende decennia worden terugbetaald met tolgelden. Het is dus de gebruiker die betaalt. De burgerbewegingen pleiten er bij de Vlaamse regering sterk voor om ook de financiering voor de volgende fasen tijdig te regelen, zodat de overkapping van de volledige zuidelijke Ring naadloos kan aansluiten op de realisatie van de Oosterweelverbinding. Het geld voor de verdere leefbaarheidsprojecten in het Oosterweelgebied, zo'n 915 miljoen euro, zal de volgende jaren worden samengebracht in een zogenaamd 'overkappingsfonds'. Alle niet gebruikte budgetten van de Vlaamse administratie voor Openbare Werken zullen worden overgeheveld naar dat fonds. Een opvallende constructie, maar Peter Vermeulen ziet er geen graten in. 'Het gebeurt wel vaker dat budgetten voor sommige openbare werken niet of niet volledig worden opgebruikt. Bovendien zal Lantis borg staan mocht dat overkappingsfonds niet snel genoeg gevuld raken', besluit Vermeulen.