Bluetooth is de naam voor een nieuwe radionorm. Alle randapparatuur die zich in dezelfde ruimte bevindt als de computer plaatst hij op eenzelfde golflengte. Daardoor is het mogelijk gegevens te verzenden van het ene toestel naar het andere, zonder dat ook maar één kabelverbinding is vereist.
...

Bluetooth is de naam voor een nieuwe radionorm. Alle randapparatuur die zich in dezelfde ruimte bevindt als de computer plaatst hij op eenzelfde golflengte. Daardoor is het mogelijk gegevens te verzenden van het ene toestel naar het andere, zonder dat ook maar één kabelverbinding is vereist. Een voorbeeld maakt al heel wat duidelijk. Stel dat je je midden in de voorstelling van de bedrijfsresultaten van je onderneming bevindt en je gsm rinkelt. Gelukkig staat het geluid van de beltoon vrij laag zodat je toehoorders niets gehoord hebben. Je gsm verbindt de oproep rechtstreeks door naar je draagbare computer en organizer op kantoor. Zonder dat je hebt moeten onderbreken, heb je meteen de bevestiging van een volgende afspraak. De drie draagbare toestellen hebben deze informatie verwerkt. Tijdens de uiteenzetting vragen enkele personen of het mogelijk is bepaalde gegevens van de presentatie door te spelen. Eigenlijk heb je net het document met de tekst van de voorstelling doorgestuurd naar alle draagbare computers van de toehoorders. Aan het einde van de voorsteling kan je op de koop toe ook digitale visitekaartjes uitwisselen. Wanneer je de zaal verlaat zijn er niet minder dan twintig nieuwe namen aan je PDA ( Personal Digital Assistant) toegevoegd. Alles gebeurt automatisch, zonder enige kabelverbinding naar een netwerk. HOE HET WERKTPuur technisch gezien worden gegevens en stemmen uitgewisseld via kortegolf-radioverbindingen van 2,45GHz. Op dit ogenblik werkt Bluetooth enkel optimaal binnen een straal van 10 meter. In de volgende versies zal de draagwijdte 100 meter bedragen. Ook de verbinding, die momenteel nog beperkt is tot een snelheid van 1 Mbps, zal weldra twee maal sneller verlopen. Over enkele jaren zelfs vijf maal sneller. Op het vlak van veiligheid zal elke randapparatuur beschikken over een adres van 48 bits en alle gegevens zullen gecodeerd worden, zodat de informatie enkel door de juiste terminals kan worden opgevangen. In de praktijk staat Bluetooth momenteel nog in z'n kinderschoenen. De eerste norm die werd uitgevaardigd, geldt trouwens enkel voor de pilootprojecten. Ericsson lanceerde als één van de eersten een draadloze oorplug waarmee gegevens kunnen worden geconverteerd, zonder dat je de telefoon hoeft boven te halen. Inmiddels werken alle grote netwerknamen (Xircom, Elsa, 3COM) naarstig aan de lancering van hun eerste Bluetooth-accessoires, die vooral voor draagbare computers bestemd zullen zijn. De eerste stap naar een draadloos tijdperk is gezet. Voorlopig blijft het nog dromen van één terminal die zowel de telefoon, de pc, de digitale agenda als de internetaansluiting bedient.Jean-Claude Verset