'Permanente oorlog voor permanente vrede' door Gore Vidal, Arbeiderspers, 140 blz.
...

'Permanente oorlog voor permanente vrede' door Gore Vidal, Arbeiderspers, 140 blz. 'Droomoorlog' van Gore Vidal verschijnt dit najaar bij de Arbeiderspers.Een paranoïde genie wordt hij wel eens genoemd: Gore Vidal (78), auteur van romans, theaterteksten, een autobiografie, en vooral ook vele kritische essays over de Amerikaanse politiek en samenleving. Geniaal is zijn schrijfstijl, indrukwekkend zijn eruditie, virulent zijn pen. Zo ook in zijn laatste twee essaybundels, Perpetual war for perpetual peace en Dreaming War. Het eerste, zopas in het Nederlands verschenen, boekje handelt vooral over zijn correspondentie met Timothy McVeigh, de dader van de bomaanslag in Oklahoma waarbij meer dan honderd doden vielen; het laatste bevat Gore's commentaar op de aanslagen van elf september. Paranoia vind je in beide bundels terug - of hij nu over Pearl Harbor, de Oklahoma bombing of het WTC schrijft, er is altijd sprake van uitlokking, infiltratie of nalatigheid van Amerikaanse overheidsfunctionarissen. Maar verontrustend is het bewijsmateriaal dat Vidal aanvoert. De manier waarop hij de 'nachtzijde' van de Amerikaanse politiek aanklaagt, zet aan tot nadenken. In zijn riante villa in de heuvels van het Italiaanse Ravello tikte Vidal op een oude typmachine zonder correctietoets zijn antwoorden op onze vragen. GORE VIDAL: Het is niet aangeboden aan een uitgever. Het was een stuk voor een tijdschrift en iedere suggestie dat er een verband zou zijn met 9/11, is ketterij. Zij slecht, wij goed. Zo geconditioneerd zijn al de lompen-calvinisten op wie onze huidige meesters een beroep kunnen doen om een verkeerd geïnformeerd en slecht opgeleid electoraat te misleiden. Zeker, onze universiteiten zijn erg goed, maar in het openbaar onderwijs voor de meerderheid leer je geen aardrijkskunde en veel 'patriottisme'. De Italianen hebben mijn hoofdessay samengevoegd met een half dozijn andere stukken. Samen met een tweede, later geschreven boek is het verkocht in vijftig landen. VIDAL: Ik herinner me niet dat ik ooit gezegd heb dat er geen waarschuwingen zijn geweest voor 11 september. In beide boeken doe ik niets anders dan de waarschuwingen opsommen van Berlijn, Mubarak, onze eigen FBI, die genegeerd werden. In het tweede boek kunt u lezen hoe Roo- sevelt de Japanners ertoe bewogen heeft om ons aan te vallen. Herinnert u zich dat ik op dat moment in Washington was, in een senatorsgezin, en mijn werk is volledig geworteld in de geschiedenis van de VS. Later heb ik drie jaar in het leger gediend, in de Stille Oceaan. Ik ga niet louter voort op oude krantenknipsels of van samenzwering bezeten teksten. VIDAL: Ieder had, tot in welke graad kan niemand weten, een rechtvaardigheidsgevoel dat door de Amerikaanse regering geschonden was. McVeigh tilde zeer zwaar aan de misdaden van het ministerie van Justitie in Waco (de bestorming van de commune van de Branch Davidians, nvdr.) en Ruby Ridge ( de vrouw, zoon en hond van de blanke separatist Randy Weaver werden bij een observatie door de FBI doodgeschoten, nvdr. ) en Osama reageerde, naar eigen zeggen, op de misdaden van de christelijke kruisvaarders en de joodse kolonisten in zijn deel van de wereld. Wat moeilijk is voor bourgeois lieden is dat er geen materiële motieven waren voor hun daden. Dat is niet Amerikaans. VIDAL: Natuurlijk. Het is hetzelfde soort van idealisme dat Jefferson 'When in the course of human events...' (het begin van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring, nvdr.) deed schrijven. Of ik geweld goedkeur (wat u ongetwijfeld heerlijk zou vinden)? Ik ben tegen de doodstraf, uitgevoerd door de staat of door een individu tegen vreemden. VIDAL: Ja, dat is zo. Maar gedurende vijftig jaar, sinds Harry Truman de republiek vervangen heeft door een staat van nationale veiligheid en de economie gemilitariseerd heeft, zijn wij voortdurend in oorlog geweest om de hoge militaire budgetten te rechtvaardigen. De mensen worden voortdurend bang gemaakt voor anderen - voor landen, voor gezichtsloze terroristen. Ze weten het niet, maar ze voelen aan dat de regering op een of andere manier hiervan de bron is. Ondertussen hebben we socialisme voor de rijken en vrij ondernemerschap voor de armen. VIDAL: Elke botsing zal beginnen met onze protestantse fundamentalisten, een groep waarvan Bush afhangt voor zijn politieke non-overwinningen. Geld doet de rest, en een welwillend Hooggerechtshof. Huntington is een van de duizend apologeten van het imperium, goed betaald door denktanks en universiteitsdotaties. VIDAL: Als u ook maar een ogenblik denkt dat we Irak hebben verpletterd (zoals we met Hue in Zuidoost-Azië hebben gedaan) om de arme mensen te bevrijden, bent u het publiek dat onze commentatoren met succes hebben bewerkt. VIDAL: De USA Patriot Act One (die een maand na 9/11 is goedgekeurd) en zijn opvolger Act Two (die nog niet aan het Congres is overgemaakt) beknotten op het bevel van de uitvoerende macht het eerste, vierde, vijfde, zesde, achtste, negende en veertiende amendement op de grondwet, bekend als de Bill of Rights. Het zou interessant kunnen zijn voor u en uw lezers om deze beroemde Verklaring te lezen (zeker ook in het licht van Giscards werkzaamheden), om te begrijpen waarom wij mét die rechten een vrije republiek waren en wij zonder die rechten een politiestaat zijn. In de naam van Homeland Security. Wij zijn ook niet in staat van oorlog, ondanks de grote inspanning van de junta om te doen alsof dat wel zo is. Terrorisme is geen natie, maar een abstract substantief. Preventieve aanvallen tegen andere naties die op een dag een terroristische daad zouden kunnen stellen, is niet meer het beleid geweest van een beschaafde staat sinds het Derde Rijk. VIDAL: Ik weet dat we allemaal verondersteld worden te huilen over hoe slecht Saddam zijn eigen volk behandelde en hoe alleen goede mensen zoals wij, terwijl we de olievelden inpikken, hen kunnen redden. Ik kan u een lijst geven van dertig regimes die zo slecht zijn als het zijne; en het is niet onze taak om hen in 'democratieën' zoals die van ons te veranderen - het woord 'democratie' staat trouwens niet in onze grondwet. Wij zijn een republiek, wat helemaal niet hetzelfde is. Talrijke corrupte verkiezingen brengen geen vrijheid voort, enkel verachting. VIDAL: De massamedia behoren tot de NV Amerika, net zoals het leger en het politiek systeem (drie miljard dollar voor Bush en Gore in 2000). De mensen worden systematisch gedesinformeerd, over ieder onderwerp. VIDAL: De Britten en de Nederlanders behielden een soort van parlementair systeem thuis terwijl ze hun imperia verwierven, maar dat zijn de uitzonderingen. Bonaparte is de regel; en een kort leven beschoren. Omgekeerd heeft geen enkele republiek de transformatie tot imperium overleefd. Athene en Rome zijn de paradigma's. VIDAL: De ophanden zijnde instorting van de economie zal de VS zeker bevrijden van hun uitgebreid militair apparaat en misschien kan het geld dan herbestemd worden voor het onderwijs en de gezondheid van de burgers. Wij zijn het enige 'eerstewereldland' dat hoge belastingen betaalt (de middenklasse althans) en niets terugkrijgt behalve permanente oorlog. VIDAL: Het is niet simplistisch. Het is rea- listisch. Maar eerst moet je iets weten over onze geschiedenis en weinig Europeanen (en nog minder Amerikanen) hebben enig idee van - of belangstelling voor - zo'n mysterieus maar dringend onderwerp. VIDAL: Ah, de aardrijkskunde-vraag! Ik heb een huis in Los Angeles. Ik heb er een in Italië. Ik heb geen band met het Italiaanse politieke leven. Ik houd me bezig met de Verenigde Staten. Vragen over Berlusconi moet u aan een Italiaan stellen. Christine Albers