Lange tijd was het bon ton om het surrealisme te bashen als zelfingenomen kitsch, maar de jongste jaren is de waardering duidelijk opnieuw toegenomen. En terecht. Dat heeft de kunststro...

Lange tijd was het bon ton om het surrealisme te bashen als zelfingenomen kitsch, maar de jongste jaren is de waardering duidelijk opnieuw toegenomen. En terecht. Dat heeft de kunststroming, die putte uit dromen en fantasmen en uitnodigde om met andere ogen naar de werkelijkheid te kijken, in grote mate te danken aan René Magritte en Salvador Dali. De twee surrealistische iconen ontmoetten elkaar voor het eerst in 1929 in Parijs, maar sloegen uiteindelijk heel andere wegen in. De Spanjaard Dali belichtte de flamboyante en extraverte kant van het surrealisme. Onze landgenoot Magritte de poëtische en bevreemdende, al hadden de twee beslist persoonlijke, filosofische en esthetische raakvlakken. Welke precies, dat ontdekt u op deze duotentoonstelling aan de hand van meer dan honderd schilderijen, sculpturen, foto's, tekeningen, films en archiefstukken. Ceci n'est pas un expo.