De Belgische kunstenaar Yves Zurstrassen - geboren in Luik en wonend en werkend in Brussel - beweegt zich in zijn schilderijen tussen het vrije en intuïtieve, tussen het precieze ...

De Belgische kunstenaar Yves Zurstrassen - geboren in Luik en wonend en werkend in Brussel - beweegt zich in zijn schilderijen tussen het vrije en intuïtieve, tussen het precieze en mathematische. Wat dat behelst toont deze tentoonstelling, die inzoomt op 's mans werk van 2019 en 2009, opgedeeld in vijf reeksen en opgevat als een omgekeerd chronologisch parcours waarbij je dus terugkeert in de tijd. Een constante is de chronische beweging die het werk oproept én het gebruik van verschillende technieken waarmee Zurstrassen als het ware de geschiedenis van de twintigste-eeuwse abstracte kunst deconstrueert. Het is alsof hij, in navolging van zijn muzikale helden John Coltrane en Ornette Coleman, freejazz creëert met verf, papiercollages, digitale prints, alledaagse motieven, bonte kleuren en ritmische lijnen. Een schilderkunstige love supreme.