De Volkswagen Kever, het interieur van de Rijkskanselarij, de propagandafilms v an Leni Riefenstahl, het mee door Albert Speer ontworpen Olympisch Stadion voor de Spelen van 19...