De Veiligheid van de Staat wil enkele tientallen geheim agenten, analisten en assistent-analisten in dienst nemen, of beter gezegd, ze wil die procedure gebruiken om eerst enkele tientallen contractuelen aan een vast contract te helpen. Zo vult de regering het al lang aangeklaagde personeelstekort bij de Staatsveiligheid maar gedeeltelijk aan. En daarmee heeft deze dienst van Justitie ook nog geen nieuw beleidsplan.
...

De Veiligheid van de Staat wil enkele tientallen geheim agenten, analisten en assistent-analisten in dienst nemen, of beter gezegd, ze wil die procedure gebruiken om eerst enkele tientallen contractuelen aan een vast contract te helpen. Zo vult de regering het al lang aangeklaagde personeelstekort bij de Staatsveiligheid maar gedeeltelijk aan. En daarmee heeft deze dienst van Justitie ook nog geen nieuw beleidsplan. Op 27 september 2002 benoemde de VLD dan toch maar Koen Dassen tot administrateur-generaal van de Staatsveiligheid, want als kabinetschef van Binnenlandse Zaken had hij zich toch wel nuttig gemaakt. Administrateur-generaal Dassen kreeg van minister van Justitie Marc Verwilghen (VLD) zelfs de toestemming om in een prestigieuze Audi 8 rond te rijden. En zijn concurrent Jos Buyse werd buiten de deur gezet, met een klacht bij de Raad van State tot gevolg. Maar geen nood. Want terwijl de Belgische Staatsveiligheid volgens buitenlandse diensten totaal niet meer functioneert, denkt administrateur-generaal Dassen zich te kunnen profileren. Hij spande enkele argeloze journalisten voor zijn kar, wat hem een uur Groot Gelijk op de VRT-radio en interviews in Humo en Dag Allemaal opleverde. Vervolgens vertelde Dassen doodleuk dat zijn dienst ook de Antwerpse Dyab Abou Jahjah en zijn Arabisch-Europese Liga (AEL) in het oog houdt. Goed zo, maar de administrateur-generaal had beter gezwegen. Temeer omdat enkele onderzoeken dienaangaande reeds in december 2002 doorkruist werden door uitspraken van VLD-excellenties. Sindsdien eist Dassen overigens de exclusiviteit van de strijd tegen het islamistisch extremisme op. Daardoor ligt hij ook overhoop met de Algemene Dienst voor Inlichtingen en Veiligheid (ADIV) van het leger, die - zoals nochtans afgesproken in de regering - de eigen rangen en structuren wil beschermen. Maar Dassen is niet te stuiten. 'Boem patat', zoals hijzelf placht te zeggen. Waarom pakte de Franse gemeenschapsminister voor Kunst, Letteren en Audiovisuele media Richard Miller (MR) eind februari uit met de nota van de Staatsveiligheid die de Vlaamse folk-zangeres Soetkin Collier (26) zwart maakte door haar in de Vlaams-extremistische, ja zelfs neonazistische hoek te situeren? Omdat administrateur-generaal Dassen minister Miller duidelijk had gemaakt dat hij zulke informatie absoluut moest gebruiken. Dat de jongste inlichtingen van de Staatsveiligheid dateerden van 1998 en dus achterhaald konden zijn, was geen bezwaar. Erger nog. Toen de onderzoekers van het Vast Comité van Toezicht op de Inlichtingendiensten, op klacht van Soetkin Collier, de totstandkoming van de nota nagingen, was Dassen razend op de parlementaire controle. Kortom, de man bewijst duidelijker dan ooit dat hij ongeschikt is voor dit soort job. Maar daardoor dreigt hij ook almaar driester te worden in zijn optreden. 'Als ze mij laten doen, zal het niet lang meer duren', briest hij wel eens. Daarmee viseert hij al wie hem stoort, met name ook enkele journalisten. Frank De Moor