De kans is niet onbestaande dat er in de ontspanningsruimtes van onze bedrijven naast de koffiemachine ook een smeerolieautomaat zal worden geplaatst. De bestellingen van industriële robots zijn in 2004 namelijk met 20 % gestegen tegenover 2003, zo zegt de United Nations Economic Commission for Europe (UNECE). In Azië, met in koppositie Japan, Zuid-Korea en China, bedroeg de toename zelfs 43 %. Daarna volgden de VS met een stijging van 23 %. In Europa groeide het aantal orders met 5 %. Nooit eerder werden er zo veel robots besteld...

De kans is niet onbestaande dat er in de ontspanningsruimtes van onze bedrijven naast de koffiemachine ook een smeerolieautomaat zal worden geplaatst. De bestellingen van industriële robots zijn in 2004 namelijk met 20 % gestegen tegenover 2003, zo zegt de United Nations Economic Commission for Europe (UNECE). In Azië, met in koppositie Japan, Zuid-Korea en China, bedroeg de toename zelfs 43 %. Daarna volgden de VS met een stijging van 23 %. In Europa groeide het aantal orders met 5 %. Nooit eerder werden er zo veel robots besteld. Normaliter is het de automobielindustrie die op dit vlak de toon zet, maar 2004 zorgde voor een ommekeer. De niet-automobielgebonden sectoren zagen hun orders toenemen met 42 %, terwijl in de autoassemblage de bestellingen maar 1 % hoger lagen. In de onderdelensector bedroeg de stijging 19 %. Volgens de schattingen van UNECE zouden er in 2004 wereldwijd minstens 100.000 nieuwe robots zijn geïnstalleerd, waarvan 31.100 in de Europese Unie. Dat cijfer staat voor een groei met 15 % vergeleken bij 2003, maar ligt slechts 1 % hoger dan het vorige record van 2001. In Noord-Amerika werden 16.100 nieuwe mechanische en elektronische arbeidskrachten in het productieproces ingeschakeld, een toename met 27 % tegenover 2003 en van 24 % tegenover 2001. In Azië kwamen er 51.400 nieuwe robots bij, vooral in Japan, maar in toenemende mate ook in China (+22 %). Voor deze toenemende robotisering zijn volgens UNECE verschillende redenen aan te voeren. Gerekend in constante 1990 US dollars lagen de prijzen voor deze speeltjes in 2004 gemiddeld 46 % lager dan in 1990. Tegelijk leveren de huidige cybercollega's veel hogere prestaties op het vlak van veelzijdigheid, snelheid, accuraatheid en computercapaciteit dan hun voorgangers. De scherp dalende prijzen voor robots staan in schril contrast met de stijgende loonkosten. In de OESO-zone is de vergoeding voor arbeid tijdens de periode 1990-2004 met meer dan 100 % gestegen, zo meldt UNECE nog. De verhouding robotprijzen/arbeidskosten is dan ook gedaald van 100 in 1990 tot 27 indien er geen rekening wordt gehouden met de verbetering van de prestaties van de apparaten. Indien die wel mee in aanmerking wordt genomen, daalt deze verhouding tot 11. Volgens directeur Jan Karlsson van de statistiekafdeling van UNECE staan onze industrieën voor een hoge investering in robots. 'We hebben tot nu toe maar een eerste fase meegemaakt, die zich vooral in de automobielindustrie heeft afgespeeld. De cijfers van 2004 duiden aan dat de voedingsindustrie en andere sectoren, zowel in de productie als daarbuiten, hun investeringen in robotsystemen sterk gaan opvoeren.'Samengesteld door Marcel Schoeters