Het dossier rond het onderzoek naar corruptie bij de Regie der Gebouwen ging aan het rollen na een reeks huiszoekingen eind januari. Zes mensen werden opgepakt en later aangehouden. Op 31 januari en op 4 februari werden nog eens twee verdachten opgepakt. Een van de acht die tot dusver (bij het ter perse gaan) zijn aangehouden, is directeur-generaal van de Regie Hans Evenepoel. Behalve hijzelf werden nog twee andere ambtenaren aangehouden. Het gaat om Raf Engels, die toezicht houdt over de werken van de Regie in Brussel, en om Johan Van de Sande, die bij de Regie verantwoordelijk was voor de gebouwen van het ministerie van Justitie en het Residence Palace in de Wetstraat. Vijf anderen zijn bedrijfsleiders of medewerkers uit de privésector.
...

Het dossier rond het onderzoek naar corruptie bij de Regie der Gebouwen ging aan het rollen na een reeks huiszoekingen eind januari. Zes mensen werden opgepakt en later aangehouden. Op 31 januari en op 4 februari werden nog eens twee verdachten opgepakt. Een van de acht die tot dusver (bij het ter perse gaan) zijn aangehouden, is directeur-generaal van de Regie Hans Evenepoel. Behalve hijzelf werden nog twee andere ambtenaren aangehouden. Het gaat om Raf Engels, die toezicht houdt over de werken van de Regie in Brussel, en om Johan Van de Sande, die bij de Regie verantwoordelijk was voor de gebouwen van het ministerie van Justitie en het Residence Palace in de Wetstraat. Vijf anderen zijn bedrijfsleiders of medewerkers uit de privésector. Telkens betreft het tot nog toe kleine bedrijfjes uit Oost-Vlaanderen: B&P Electro uit Ninove, Barko Construction uit Aalst en een bouwbedrijf uit Zele. Een lokaal dossier? 'Ik moet ergens beginnen', zegt de Brusselse onderzoeksrechter Bruno Bulthé, die genoemd wordt als mogelijk kandidaat Procureur des Konings voor Brussel. 'Wat ik probeer te doen, is een systeem bloot te leggen waarvan sinds begin 2000 algemeen bekend is dat het bestaat.' Het zou daarbij gaan om fraude bij openbare aanbestedingen, onder meer bij renovatiewerken aan het Brusselse gerechtsgebouw. Ook het dossier van Residence Palace wordt grondig bestudeerd. De Vlaamse bedrijfjes zouden de ambtenaren omgekocht hebben met geld en voordelen in natura: reisjes, werken aan de privéwoning. Ze zouden ook een systeem van overfacturatie hebben opgezet. Volgens bronnen bij het parket zal het dossier alleen maar uitbreiding nemen. Zonder op de zaken te willen vooruitlopen, wordt daar verwacht dat er nog kleine aannemers voor ondervraging zullen worden opgepakt, alsook ambtenaren. Over het feit of ook bepaalde verkopen (sale-and-lease-back) of de toewijzing van architecten voor bepaalde opdrachten onder de loep genomen worden, wil men vandaag niets kwijt. Volgens een bepaalde bron staat wel vast dat Hans Evenepoel, directeur-generaal van de Regie sinds december 2001, heel wat gratis reizen achter de rug heeft. Zijn advocaat, Walter Van Steenbrugge, die op een persconferentie zwaar uithaalde naar het openbaar ministerie en de woordvoerder van het parket omdat ze 'manifest onjuiste berichtgeving' zouden hebben verspreid, ontkent dat zijn cliënt ook maar iets afweet van de corruptie binnen de Regie. Het hele dossier tegen Evenepoel, die hij 'een vlekkeloze staat van dienst' toeschrijft, zou zelfs beperkt zijn tot 'één onbetaalde factuur die een aannemer doorstuurde naar de Regie'. Bij de Regie zelf en bij de vakbonden (ACOD) vreest men intussen dat het gerechtelijk onderzoek zal worden gebruikt om de instelling versneld te privatiseren. Hoge ambtenaren van de Regie maken zich al langer zorgen over de toekomst van de Regie. Al sinds de grootschalige sale-and-lease-backoperaties hebben ze vragen bij de verdere evolutie van hun instelling. De portefeuille overheidsgebouwen die ze moeten beheren, wordt almaar kleiner. Het aantal gehuurde panden neemt toe. En ook daar ontbreekt een langetermijnvisie, klaagt men. De huurcontracten zijn niet altijd op elkaar afgestemd, waardoor sommige oude contracten in de toekomst zullen doorlopen terwijl de ambtenaren al naar een ander (gehuurd) pand verhuisd zullen zijn. De regering wil inmiddels zo snel mogelijk werk maken van de oprichting van een vastgoedbevak, een vehikel waarin overheidsgebouwen zullen worden ondergebracht, ook deze die nu door de Regie worden beheerd. Inmiddels heeft het Rekenhof een onderzoek afgerond naar de golf van verkopen tussen 2001 en 2004. Het resultaat ligt nu bij de administratie voor en wordt eind februari overhandigd aan voogdijminister Didier Reynders (MR), die een maand de tijd heeft om de zaken tegen te spreken. Ook de Financietoren maakt deel uit van het pakket. I.V.D.