Met een zekere regelmaat krijgt communicatieadviseur en algemeen directeur van de Open VLD Noël Slangen in een zichzelf als kritisch presenterend medium de kans zijn gal uit te spuwen tegen mensen die hem niet naar de mond praten. Meestal doet hij dat om de aandacht af te leiden van een onfrisse zaak waarin hij zelf de hoofdrol speelt.
...

Met een zekere regelmaat krijgt communicatieadviseur en algemeen directeur van de Open VLD Noël Slangen in een zichzelf als kritisch presenterend medium de kans zijn gal uit te spuwen tegen mensen die hem niet naar de mond praten. Meestal doet hij dat om de aandacht af te leiden van een onfrisse zaak waarin hij zelf de hoofdrol speelt. Op 29 oktober beschuldigde hij in TerZake Vlaams Parlementslid Jan Peumans (N-VA) tot tweemaal toe van strafbare feiten: schriftvervalsing en corruptie. Dit omdat Peumans, die zijn taak als parlementslid ter harte neemt, had ontdekt dat er geen schriftelijk contract bestaat tussen Slangens communicatiebureau Groep C enerzijds en de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) of de tijdelijke vereniging Studiegroep Antwerpen Mobiel (TV SAM) anderzijds, die samen het project uitvoeren dat de ring rond Antwerpen moet sluiten. Er was alleen een precontractuele intentieverklaring van 27 juni 2001 die een maand geldig was, waarin vastgelegd werd dat de Groep C van Slangen de communicatie rond het project zou voeren. Het niet bestaan van een schriftelijk contract doet vragen rijzen over de rechtsgeldigheid van de samenwerking. Volgens Peumans komen BAM en TV SAM hier 'in een kwaad daglicht inzake wetgeving rond overheidsaanbestedingen en elementaire juridische opvolging van miljoenenafspraken'. Peumans stelt nu een reeks pertinente vragen aan Vlaams minister van Begroting Dirk Van Mechelen (Open VLD, net als Slangen) over de 'ware aard' van de relaties tussen Groep C en de andere partijen, en over de vraag waarom Groep C nooit in enige vorm van competitie met andere bureaus is moeten treden. Slangen en zijn groep vingen ondertussen wel al om en bij de 6 miljoen euro voor hun communicatieadvies - terwijl haast iedereen het erover eens is dat uitgerekend die communicatie over de Oosterweelverbinding en de Lange Wapperbrug de voorbije jaren nagenoeg onbestaande was. Peumans en de N-VA gaan ook een klacht indienen tegen Slangen, die in TerZake in één moeite door N-VA'er Bart Van Camp (nu lid van de raad van bestuur van de BAM) ervan beschuldigde in 2003 via een vervalst examen in de BAM benoemd te zijn geraakt. Een vreemde beschuldiging, aangezien medewerkers van Groep C in de jury zaten voor het examen waaruit Van Camp als de beste kandidaat was gekomen. De schadeclaim tegen Slangen, dixit voorzitter Bart De Wever van de N-VA, 'zou weleens in de orde van grootte kunnen liggen van de claims die Slangen zelf tegen andere organen heeft lopen'. De claim van Slangen tegen Knack - een proces dat hij nota bene zelf met advocatentrucs op de lange baan stuurt - is ondertussen opgelopen tot ruim 1,8 miljoen euro. En dat omdat Knack al meermaals aangetoond heeft dat Slangen in het verleden de regels van de openbare aanbesteding met voeten heeft getreden. Hij heeft daarvoor op 26 juni 1997 een nachtje in de gevangenis doorgebracht, en is daarvoor begin 2004 in eerste aanleg veroordeeld tot twintig maanden cel (met uitstel), wegens een, volgens het vonnis, 'verwerpelijk gebrek aan normbesef met een ernstig misprijzen voor de goede trouw in het algemeen en voor de gewone burger in het bijzonder'. In hoger beroep ontsnapte Slangen aan een verdere veroordeling op grond van verjaring, en volgens het arrest uitdrukkelijk niet - zoals Slangen nochtans overal beweert - op grond van vrijspraak. Het begint er steeds meer op te lijken dat ook zijn doortocht in de BAM-saga in dat plaatje past. Zijn scheldtirade in TerZake laat in ieder geval vermoeden dat hij in dit verhaal geen kant meer uit kan. Dirk Draulans