JA

Ik snap niet dat sommigen vinden dat het dossier op de lange baan is geschoven, want daar zat het al. We zijn al twee jaar bezig met dit project, en dit is eindelijk een duidelijke beslissing. Maar uiteraard beseffen we dat we nog een hele procedure door moeten.
...

Ik snap niet dat sommigen vinden dat het dossier op de lange baan is geschoven, want daar zat het al. We zijn al twee jaar bezig met dit project, en dit is eindelijk een duidelijke beslissing. Maar uiteraard beseffen we dat we nog een hele procedure door moeten. Dat denk ik niet. Maar ik kan me moeilijk over politieke gewoontes uitspreken want ik ben directeur van een voetbalclub. Het standpunt van de Vlaamse regering is nu wel duidelijk, en het lijkt me niet gebruikelijk dat een nieuwe regering die beslissing nog zou terugdraaien. Dat heb ik ook tot mijn verrassing gezien, hoewel de uitgebreide nota van de regering toch uitdrukkelijk stelt dat handel, horeca en recreatieve voorzieningen op de site in Loppem en Chartreuse gecombineerd mogen worden. En ik zie ook niet in hoe het project anders gefinancierd zou kunnen worden. Een andere financiële hefboom is er gewoon niet. Als dat winkelcentrum niet kan, dan kan het stadionproject niet doorgaan. Zelfs als we de gewone procedure volgen, weten we dat we ten vroegste in 2013 in ons nieuwe stadion kunnen spelen. We hebben sowieso nog een lange weg te gaan, maar de eerste horde is genomen en dat is altijd de moeilijkste. Ach weet u, ik ben de afgelopen twee jaar al op 140 infoavonden gaan spreken. En altijd blijkt het probleem vooral het not in my back- yard-syndroom. Terwijl het Jan Breydelstadion nu zelfs in een woonwijk staat. De nieuwe locatie veroorzaakt sowieso minder overlast en is perfect beheersbaar. Omdat de site heel dicht bij onze dorpskern ligt. Daarom voelen we ons als dorp tekortgedaan door de Vlaamse regering. Zowel het milieueffectenrapport (MER) als het politierapport was nochtans vernietigend voor deze locatie. Het politierapport vanwege de bereikbaarheid: op voetbalavonden kun je echt je dorp niet meer in of uit. Momenteel is er tot twee kilometer rond het Jan Breydelstadion verkeershinder op zo'n avond, en men verplaatst nu die verkeershinder naar ons dorp. Terwijl veel mensen uitgerekend in Loppem zijn komen wonen met de belofte van een groene zone en een woongebied. Nu laat men dergelijke hinder zomaar toe. En dat terwijl de groene gordel rond Brugge eigenlijk een beslissing van de Vlaamse regering is. Dat men daar nu toch in begint te snijden, bewijst de macht van de voetballobby. En zoals iedereen weet: als je daarmee begint, zal het snel volgebouwd zijn. Als je ergens niet in gelooft, moet je er ook niet aan beginnen. Men dwingt ons deze strijd te voeren. Momenteel onderzoeken we of er voldoende draagkracht is bij onze achterban om naar de Raad van State te trekken. Tegen de beslissing van de Vlaamse regering weliswaar, niet tegen het stadion op zich. Daar is onze juridische cel in ieder geval al op voorbereid, alle stappen en misstappen die in dit dossier al genomen zijn, liggen gebundeld bij onze advocaat. We krijgen ook al heel wat financiële steun om dit mogelijk te maken. Want we zijn niet enkel groene jongens, hoor. Er is ook een sterke verankering van het ACW en ook enkele culturele groeperingen. Dat maakt deze actiegroep tot een uitstekend instrument voor de frustratie van alle Loppemnaars, want velen zijn erg ontgoocheld in de plaatselijke politici.Ik snap niet dat sommigen vinden dat het dossier op de lange baan is geschoven, want daar zat het al. We zijn al twee jaar bezig met dit project, en dit is eindelijk een duidelijke beslissing. Maar uiteraard beseffen we dat we nog een hele procedure door moeten. Dat denk ik niet. Maar ik kan me moeilijk over politieke gewoontes uitspreken want ik ben directeur van een voetbalclub. Het standpunt van de Vlaamse regering is nu wel duidelijk, en het lijkt me niet gebruikelijk dat een nieuwe regering die beslissing nog zou terugdraaien. Dat heb ik ook tot mijn verrassing gezien, hoewel de uitgebreide nota van de regering toch uitdrukkelijk stelt dat handel, horeca en recreatieve voorzieningen op de site in Loppem en Chartreuse gecombineerd mogen worden. En ik zie ook niet in hoe het project anders gefinancierd zou kunnen worden. Een andere financiële hefboom is er gewoon niet. Als dat winkelcentrum niet kan, dan kan het stadionproject niet doorgaan. Zelfs als we de gewone procedure volgen, weten we dat we ten vroegste in 2013 in ons nieuwe stadion kunnen spelen. We hebben sowieso nog een lange weg te gaan, maar de eerste horde is genomen en dat is altijd de moeilijkste. Ach weet u, ik ben de afgelopen twee jaar al op 140 infoavonden gaan spreken. En altijd blijkt het probleem vooral het not in my back- yard-syndroom. Terwijl het Jan Breydelstadion nu zelfs in een woonwijk staat. De nieuwe locatie veroorzaakt sowieso minder overlast en is perfect beheersbaar. Omdat de site heel dicht bij onze dorpskern ligt. Daarom voelen we ons als dorp tekortgedaan door de Vlaamse regering. Zowel het milieueffectenrapport (MER) als het politierapport was nochtans vernietigend voor deze locatie. Het politierapport vanwege de bereikbaarheid: op voetbalavonden kun je echt je dorp niet meer in of uit. Momenteel is er tot twee kilometer rond het Jan Breydelstadion verkeershinder op zo'n avond, en men verplaatst nu die verkeershinder naar ons dorp. Terwijl veel mensen uitgerekend in Loppem zijn komen wonen met de belofte van een groene zone en een woongebied. Nu laat men dergelijke hinder zomaar toe. En dat terwijl de groene gordel rond Brugge eigenlijk een beslissing van de Vlaamse regering is. Dat men daar nu toch in begint te snijden, bewijst de macht van de voetballobby. En zoals iedereen weet: als je daarmee begint, zal het snel volgebouwd zijn. Als je ergens niet in gelooft, moet je er ook niet aan beginnen. Men dwingt ons deze strijd te voeren. Momenteel onderzoeken we of er voldoende draagkracht is bij onze achterban om naar de Raad van State te trekken. Tegen de beslissing van de Vlaamse regering weliswaar, niet tegen het stadion op zich. Daar is onze juridische cel in ieder geval al op voorbereid, alle stappen en misstappen die in dit dossier al genomen zijn, liggen gebundeld bij onze advocaat. We krijgen ook al heel wat financiële steun om dit mogelijk te maken. Want we zijn niet enkel groene jongens, hoor. Er is ook een sterke verankering van het ACW en ook enkele culturele groeperingen. Dat maakt deze actiegroep tot een uitstekend instrument voor de frustratie van alle Loppemnaars, want velen zijn erg ontgoocheld in de plaatselijke politici.OPGETEKEND DOOR THOMAS VERBEKE