Daniël Cohn-Bendit over:
...

Daniël Cohn-Bendit over: -De rood-groene regering in Duitsland: " Gerhard Schröder is met een minimale score verkozen, die eigenlijk had moeten leiden tot een grote coalitie. Men heeft de coalitie met de Groenen aanvaard. Maar nu hebben veel kiezers de indruk dat hun prioriteiten, zoals de strijd tegen de werkloosheid, naar de achtergrond zijn verdwenen en dat andere thema's, zoals het afbouwen van de kernenergie en de invoering van de dubbele nationaliteit, de politieke agenda domineren. De Duitse regering vergist zich in haar tijdschema. Je moet niet alleen een meerderheid hebben om te regeren, je moet ook voor bepaalde projecten een meerderheid in de samenleving zoeken." - De Grünen na de verkiezingsnederlaag in Hessen: "De Grünen hebben op nationaal niveau 6,7 procent van de stemmen, ze vormen dus duidelijk een minderheid. Ze hebben de keuze: ofwel profileren ze zich nu meer in de regering en sturen ze daarmee aan op een confrontatie en een mislukking van het rood-groene experiment, ofwel proberen ze precies het rood-groene project te versterken. Mij lijkt dat de Duitse Groenen met een constructieve aanpak moeten bewijzen dat zij de dynamische factor in deze coalitie zijn." - Het "Neue Mitte" van Schröder, de "Third Way" van Tony Blair: "Om de meerderheid te veroveren, moet je je in het centrum positioneren. Maar u moet mij niet het etiket van Blairs Derde Weg opkleven. Ik denk over vele zaken totaal anders, ik ga mijn eigen weg. Maar de Groenen hebben zeker een rol te spelen bij de herdefiniëring van de politieke linkerzijde. Ik denk onder meer aan hun stellingname over de decentralisering van de staat, hun pleidooi voor minder overheids- en meer maatschappelijk initiatief." - De uitbreiding van de Europese Unie: "Voor de Europese Unie wordt uitgebreid, moeten de Europese politieke instellingen worden aangepast. Er moet een Verklaring worden aangenomen waarin de fundamentele rechten van de burgers én van de verschillende instellingen worden vastgelegd. Alle lidstaten moeten de soevereiniteit van het Europese niveau erkennen. En uiteindelijk moet er een Europese grondwet worden goedgekeurd. Als Duitsland om politieke en economische redenen de uitbreiding naar het Oosten wil realiseren, moet het aanvaarden dat het nog lange tijd de grootste kosten van die operatie zal moeten dragen." - Een Europees leger: "Er moet zowel een Europees leger als een Europese vredesmacht komen. Dienstplicht is niet nodig, het leger kan uit beroepsmilitairen bestaan. De buitenlandse politiek van de EU moet gericht zijn op het anticiperen van conflicten. En Groot-Brittannië moet een duidelijke keuze maken: voor een Europese defensie, of voor haar geprivilegieerde banden met de Verenigde Staten." - De arrestatie van de Koerdische leider Abdullah Öcalan: "Europa heeft zich op dat vlak laten doen door de Verenigde Staten, die gekozen hebben voor hun strategische belangen in Turkije. Dit kan ons nog duur komen te staan. Want het gevolgde scenario geeft de PKK nog meer wind in de zeilen. Het was vele verstandiger geweest Öcalan een veilig onderkomen te bezorgen en hem onder druk te zetten om de gewapende strijd af te zweren." C.A.