18-19/1: Bij de vetsmelterij Verkest in Deinze wordt een opslagtank besmet met dioxines.
...

18-19/1: Bij de vetsmelterij Verkest in Deinze wordt een opslagtank besmet met dioxines. 19-26/1: Het besmette vet wordt aan veevoederbedrijven geleverd en tot eind januari in veevoeder verwerkt. 3/3: Veevoeder- en kippenproducent De Brabander in Roeselare neemt contact op met zijn verzekeraar AGF in verband met problemen rond zijn kippen. AGF stelt André Destickere aan als expert. Die is ook veearts bij het Instituut voor Veterinaire Keuring (IVK). 19/3: De firma De Brabander waarschuwt de Dienst Kwaliteit Grondstoffen van het ministerie van Landbouw. Onderzoek wees uit dat vet in het voeder de problemen veroorzaakte. De firma stuurt stalen naar een Nederlands laboratorium. 24/3: Het ministerie van Landbouw controleert vetsmelterij Verkest, en stelt administratieve en technische overtredingen vast. 12/4: Het ministerie maakt een procesverbaal van de vaststellingen bij Verkest over aan het parket van Gent. 21/4: Destickere informeert de diensten van het ministerie van Landbouw over zijn vermoeden dat het vet met dioxines werd besmet. 26/4: De laboratoriumanalysen geven hoge gehaltes aan dioxines aan in veevoeder en vet. Er wordt nagetrokken waar het besmette vet vandaan kwam. Een aantal kippenbedrijven van De Brabander wordt geïsoleerd, en er worden stalen genomen van eieren, moeder- en vleeskippen. 27/4: Destickere licht leidend ambtenaar Christian Decoster van het IVK in. De volgende ochtend wordt het kabinet van Volksgezondheid op de hoogte gebracht. 11/5: De ministeries van Landbouw en Volksgezondheid bundelen hun krachten. 12/5: De Nederlandse autoriteiten worden ingelicht. 26/5: Nieuwe resultaten geven hoge gehaltes aan dioxines aan in moederkippen en eieren van De Brabander. Ook het veevoederbedrijf Huys in Brugge, waar Verkest aan levert, blijkt getroffen. Er komen maatregelen om de besmette producten op te sporen. 27/5: De VRT brengt de zaak in het nieuws. 28/5: Het ministerie van Volksgezondheid activeert het Rapid Alert System dat de Europese landen waarschuwt voor potentiële problemen en adviseert om alle Belgische kippen en eieren uit de handel te nemen. 31/5: De ministers Karel Pinxten en Marcel Colla moeten zich bij premier Jean-Luc Dehaene verantwoorden voor hun optreden. Ook de Europese collega's willen uitleg. Dirk Draulans