183 miljoen Chinezen zijn personenbelastingen verschuldigd, maar amper 28 miljoen beta...

183 miljoen Chinezen zijn personenbelastingen verschuldigd, maar amper 28 miljoen betalen die daadwerkelijk. Dat leidt tot onvrede bij middenklassers die voor de overheid of grote bedrijven werken: hen kan de fiscus gemakkelijk controleren. Rijken met verschillende inkomstenbronnen ontspringen vaak de dans. De Chinese overheid, die kampt met een groot begrotingstekort, plant een hervorming die belastingfraude zal bemoeilijken.