Er bloeit iets moois tussen Alexandra Colen en het Roze Actiefront dat de homo's heet te vertegenwoordigen. In juli wilde het parlementslid van het Vlaams Blok de organisatie nog voor de rechter slepen. Aanleiding vormde een affiche waarop het Actiefront de Antwerpse politica afbeeldde onder de slogan ?Gezocht wegens aansporing tot homohaat?. Colen werpt zich op als de hoedster van de goede zeden en in haar maatschappijvisie is er geen plaats voor homo's.
...

Er bloeit iets moois tussen Alexandra Colen en het Roze Actiefront dat de homo's heet te vertegenwoordigen. In juli wilde het parlementslid van het Vlaams Blok de organisatie nog voor de rechter slepen. Aanleiding vormde een affiche waarop het Actiefront de Antwerpse politica afbeeldde onder de slogan ?Gezocht wegens aansporing tot homohaat?. Colen werpt zich op als de hoedster van de goede zeden en in haar maatschappijvisie is er geen plaats voor homo's.Geheel in overeenstemming met haar ultraliberale economische theorieën vindt de hooggeschoolde huismoeder homofilie wel pervers, maar ook een uitloper van de voorts verheerlijkte vrije markt. De relatiemarkt wordt namelijk verstoord omdat, ten gevolge van het zedelijk verval, de echtscheidingen toenemen. Oudere, gescheiden mannen vallen op jongere vrouwen, waardoor jongere mannen in arren moede beslissen het met elkaar te proberen. Terecht merkte het front op dat Colen aan homohaat lijdt.Maar vervolgens eiste het, lichtjes voorbarig, de toepassing van een wet die er geen was. Volgens het front was Colen strafbaar op basis van het wetsvoorstel van de kamerleden Renaat Landuyt (SP) en Luc Willems (CVP). Het betrof wel degelijk een wetsvoorstel. Van een wet was helemaal geen sprake. En dubbel jammer voor de georganiseerde homo's was het dat Willems onder druk van zijn partij en wellicht indirect het Vlaams Blok zijn staart introk. Intussen werken parlementsleden van verscheidene partijen, Colen of niet, aan een meer algemene antidiscriminatiewet, die ook van toepassing is op homo's.Het homofront vindt dan ook geen woorden om zijn dankbaarheid te uiten ten opzichte van de vaak ten onrechte verguisde politiek. Vooral Colen verdiende een extra attentie. En zo gebeurde. Uitermate tevreden omdat het parlementslid de homofilie bespreekbaar maakte, besliste het Roze Actiefront daarop om de foto van Alexandra Colen massaler te verspreiden. Geen organisatie zo progressief, geen wereldwinkelier zo geëngageerd, of zij werken dit najaar mee aan de herverkiezing van Colen. Om over de politieke kleur van Alexandra geen misverstand te laten bestaan, koos het roze front voor een gele affiche met zwarte letters. Het Vlaams Blok kan zijn geld verder besteden aan folders over de harde aanpak van de criminaliteit en de migranten, wat voor extreem-rechts hetzelfde is. Progressief Vlaanderen zorgt voor de verspreiding van de rest van het reactionaire gedachtengoed. Gratis, voor niks.Bijdragen : Rik Van Cauwelaert, Piet Piryns, Peter Renard, Marc Reynebeau