Stemmen van vroeger uit Wallonië.
...

Stemmen van vroeger uit Wallonië.Musique en Wallonie is een platenlabel dat het Waalse muzikaal repertoire in het zonnetje wil zetten. Zijn taak is om componisten uit Wallonië of Franssprekend België op plaat te zetten. Roemrucht was een serie platen die Paul van Nevel nog voor dit label maakte rond de vroege middeleeuwer Ciconia. Ooit was het de meer sobere tegenhanger van het zeer prestigieus projekt Luister van de Muziek in Vlaanderen. Maar dit overleefde slechts twee seizoenen en Musique en Wallonie bestaat ondertussen al een kwarteeuw. Het overleefde door subsidie, zuinigheid of het spreiden van de financiële risico's, door het kiezen van commerciële partners. Bij zijn nieuwe partner Cyprès verschenen dit voorjaar drie cd's die mooi weergeven wat ze de luisteraar kunnen bieden. Het gaat uiteraard niet om overbekend werk dat zonder steun kan verleven. Het zijn nieuwe opnames van werk van de totaal onbekende Adolphe Biarent (1871-1916). Zijn hele oeuvre bleef in handschrift, een fascinerend mengsel van breedsprakige romantiek en klare beelden. De twee andere cd's bevatten historische opnamen. Van de componist Jean Absil, gedirigeerd door Fernand Quinet, Daniel Sternefeld en René Defossez. Het bevat onder andere het plichtwerk uit de Ysaye-wedstrijd (nu de Koningin Elisabethwedstrijd) voor piano uit 1938, waar we de pianisten Emile Guilels of Arturo Benedetti Michelangeli aan te danken hebben. Het verst terug in de opnamegeschiedenis gaat de cd met de stem van de bariton Jean Noté (1858 - 1922). Die was toen hij tijdens zijn legerdienst in Gent ontdekt werd nog analfabeet en hij kreeg slechts laattijdig een muziekopleiding. Maar die gebreken compenseerde hij ruimschoots door zijn directe en ongecompliceerde muzikaliteit. Door het geruis en gesis van de oude 78-toerenplaten heen, horen we een krachtige en joviale stem, die hem van Gent naar Antwerpen, Lille, Lyon en Parijs bracht, waar hij bijna dertig jaar aan verbonden bleef. Hij maakte uitstapjes naar New York, waar hij collega was van Caruso en zong onder Toscanini. Hij was zo beroemd dat zijn gezicht op sigarendoosjes verscheen, dat jenever naar hem genoemd werd en dat een grammofoonmerk een bepaald type de Notéphone doopte. Nu nog wordt in de stoet van Doornik, zijn geboortestad, een reus met zijn naam rondgedragen. Cd's voor wie iets anders dan het gewone wil. Lukas Huybrechts ?Musique en Wallonie?, Adolphe Biarent, Jean Absil, Jean Noté. 041/21 23 75. Jean Noté in de rol van Willem Tell : krachtige en joviale stem.